Hirdetmények, közzétételek

Előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárás indult

A CLLD helyi fejlesztési program pályázatai új tevékenységekkel egészültek ki

Tájékoztató a helyi adókat érintő 2021-es változásokról

Ingatlanok értékesítésére vonatkozó adatok közzététele

Módosult a Paksi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósításának időpontja

A Tolna Megyei Kormányhivatal közleménye

Közlemény környezeti hatásvizsgálati közigazgatási hatósági eljárásról

lejárt

Tisztes Polgár kitüntetés

Paks Város Önkormányzata javaslatot vár a "Tisztes Polgár" kitüntetés adományozására

Kéményseprés 2021.évi sormunkaterve

A TOP 7.1.1-16-H-105-3 számú helyi felhívás beadási határideje módosult

Személyszállítási tevékenységről szóló beszámoló

lejárt

Közigazgatási hatósági engedélyezési eljárás - A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója üzemeltetési engedélyének módosítása ügyében

Módosítások a helyi felhívások tekintetében

A gazdasági bizottság őszi pályázatának eredménye

A humánpolitikai bizottság őszi pályázatainak eredménye

Paks Város Önkormányzata képviselő-testületének humánpolitikai bizottsága 2020.évi őszi pályázatainak eredménye.

lejárt

Megjelent a védett épületek felújítására vonatkozó pályázati felhívás

Ingatlanok értékesítésre kijelölése

Tájékoztató a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

lejárt

Felfüggesztették a TOP 7.1.1-16-H-105-2 azonosítószámú helyi felhívást

lejárt

Változott több CLLD pályázat beadási határideje

lejárt

A TOP 7.1.1-16-H-105-2 számú helyi felhívás beadási határideje módosult

lejárt

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóról

lejárt

A CLLD pályázatok beadási határidejének változása

A paksi 16., 0336/13., 026/2 és 4710/34. hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó adatok közzététele

A DC Dunakom Zrt. tájékoztatója állati hulladék átvételéről

Közigazgatási hatósági eljárás – A paksi telephelyen létesítendő 5. és 6. atomerőművi blokkok biztonsági övezetének kijelölése ügyében

lejárt

Közlemény előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásról

A közleményhez tartozó dokumentáció megtekinthető munkaidőben a 221. sz. irodában.

Közzétételi tájékoztatás

A mellékelt határozatban szereplő ingatlanok értékesítésére kijelöléséről

Közigazgatási hatósági eljárás – A paksi telephelyen létesítendő 5. és 6. atomerőművi blokkok létesítési engedély kérelmének elbírálása

lejárt

Javaslatokat várnak a Pro Urbe Emlékérem és a Díszpolgári cím adományozására

Az ajánlásokat 2020. augusztus 24-ig lehet benyújtani...

lejárt

Egységes környezethasználati engedély teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati közigazgatási hatósági eljárás – Vitafoam Kft. Paks, Paksi Ipari Park 8806/2 hrsz. alatti telephelyre

Lakossági tájékoztatók a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től

lejárt

Lakossági tájékoztatás a Helyi Építési Szabályzat módosítás kezdeményezésére

lejárt

Köztisztviselők napja – szünetel az ügyfélfogadás

lejárt

Az OAH elektronikus közmeghallgatásának feljegyzése

lejárt

Előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárás - 6. sz. főút négynyomúsítása, körforgalom kialakítás

lejárt

Hirdetmény a parlagfű- és gyommentesítésről

Paks Város Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét a parlagfűmentesítéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére.

lejárt

A CLLD pályázatok beadási határidejének változása

lejárt

OAH – elektronikus közmeghallgatás

lejárt

Nyilt versenytárgyalási felhívás ingatlan bérbeadására

A gazdasági bizottság tavaszi pályázatának eredménye

A humánpolitikai bizottság tavaszi pályázatainak eredménye

Paks Város Önkormányzata képviselő-testületének humánpolitikai bizottsága 2020.évi tavaszi pályázatainak eredménye.