Hirdetmények, közzétételek

„Biotit Kft. – Paks 0279/9-17 és 0279/19 hrsz alatti ingatlanokon tervezett bányászati tevékenység – környezeti hatásvizsgálati eljárás”

„Paks I. - homok" bányatelek - előzetes vizsgálati eljárás

KSH – Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról

Hozzájáruló nyilatkozat a Covid19 elleni oltáshoz várandós kismamáknak

lejárt

512. sz. (Kalocsa-M6) főút megvalósítása új Duna-híddal a 3+568-16+753 km szelvények között tárgyú projekt, lakossági tájékoztató

lejárt

5124 J. (PAKS-GERJEN) ÖSSZEKÖTŐ ÚT MEGVALÓSÍTÁSA AZ 5+210-10+445 ÉS A 10+575-16+360 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT tárgyú projekt, lakossági tájékoztató

Tájékoztatás településkép védelmi kérelmekről

Tájékoztatás körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

Hirdetmény – zajterhelési határérték megállapításáról

Hirdetmény az óvodai beíratásról 2021

Módosítások a helyi felhívások tekintetében

lejárt

A 6238. jelű Paks, nyugati elkerülő út megvalósítása (6. számú főút – 6232. jelű út – 6231.jelű út összekötése)

Tájékoztatás elektronikus közmeghallgatásról

„A paksi telephelyen létesítendő 5. és 6. atomerőművi blokkok létesítési engedély kérelmének elbírálása” ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban közmeghallgatást tart az OAH az Atv. 11/A. § (4) bekezdése értelmében

Módosult a Paksi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósításának időpontja

A CLLD pályázatok beadási határidejének változása

Vendéglátó üzlettípusra vonatkozó bejelentési kötelezettség

Közlemény a helyi felhívások módosításáról

lejárt

Előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárás indult

A CLLD helyi fejlesztési program pályázatai új tevékenységekkel egészültek ki

Tájékoztató a helyi adókat érintő 2021-es változásokról

Ingatlanok értékesítésére vonatkozó adatok közzététele

Módosult a Paksi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósításának időpontja

lejárt

A Tolna Megyei Kormányhivatal közleménye

Közlemény környezeti hatásvizsgálati közigazgatási hatósági eljárásról

lejárt

Tisztes Polgár kitüntetés

Paks Város Önkormányzata javaslatot vár a "Tisztes Polgár" kitüntetés adományozására

Kéményseprés 2021.évi sormunkaterve

A TOP 7.1.1-16-H-105-3 számú helyi felhívás beadási határideje módosult

Személyszállítási tevékenységről szóló beszámoló

lejárt

Közigazgatási hatósági engedélyezési eljárás - A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója üzemeltetési engedélyének módosítása ügyében

Módosítások a helyi felhívások tekintetében

A gazdasági bizottság őszi pályázatának eredménye

A humánpolitikai bizottság őszi pályázatainak eredménye

Paks Város Önkormányzata képviselő-testületének humánpolitikai bizottsága 2020.évi őszi pályázatainak eredménye.

lejárt

Megjelent a védett épületek felújítására vonatkozó pályázati felhívás

Ingatlanok értékesítésre kijelölése

Tájékoztató a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

lejárt

Felfüggesztették a TOP 7.1.1-16-H-105-2 azonosítószámú helyi felhívást

lejárt

Változott több CLLD pályázat beadási határideje

lejárt

A TOP 7.1.1-16-H-105-2 számú helyi felhívás beadási határideje módosult

lejárt

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóról

lejárt

A CLLD pályázatok beadási határidejének változása

A paksi 16., 0336/13., 026/2 és 4710/34. hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó adatok közzététele

A DC Dunakom Zrt. tájékoztatója állati hulladék átvételéről

Közigazgatási hatósági eljárás – A paksi telephelyen létesítendő 5. és 6. atomerőművi blokkok biztonsági övezetének kijelölése ügyében

lejárt

Közlemény előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásról

A közleményhez tartozó dokumentáció megtekinthető munkaidőben a 221. sz. irodában.