Akadálymentesített verzió

1. Születések bejelentése, anyakönyvezése

Az otthon történt születést az orvos, illetve a hozzátartozó jelenti be. Tervezett intézeten kívüli születés esetén a külön jogszabályban meghatározott felelős személy 8 napon belül köteles bejelenteni a születési eseményt. Az iratok beérkezését követően az anyakönyvvezető elvégzi a szükséges adategyeztetéseket, majd az  anyakönyvezést.

A születések anyakönyvezéséhez a következő okmányok szükségesek:

 • Ha a gyermek nem házasságban született, akkor az anya családi állapotát igazoló okirat az alábbiak szerint:

 • elvált családi állapot esetén: házassági anyakönyvi kivonat, melyben szerepel a válás ténye, vagy a házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági ítélet,

 • özvegy családi állapot esetén: házassági anyakönyvi kivonat, melyben szerepel a haláleset ténye, vagy az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonata,

 • Ha gyermek nem házasságban született, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat,

 • Tervezett intézeten kívüli szülés esetén a külön jogszabályban meghatározott, felelős személy által kiállított igazolás,

 • Ha a gyermek házasságban született – kérjük –, mellékeljék a házassági anyakönyvi kivonatot, mert gyorsítja az eljárást.

 • Amennyiben a gyermek reprodukciós eljárásból született csatolni szükséges a közjegyzői okiratot, továbbá a szülést levezető orvos nyilatkozatát e tény igazolásáról.

 • Minden esetben szükséges az apa, anya érvényes személyazonosító okmánya és lakcímkártyája.

A születési anyakönyvi kivonatot a gyermek szülei (személyazonosságot igazoló okirattal és lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával) vagy az általuk írásban meghatalmazott személy veheti át.

Az eljárás és a „Születési anyakönyvi kivonat” első ízben történő kiállítása illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről   

 • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

 • 32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól