Akadálymentesített verzió

3. Házasságkötési szándék bejelentése

Házasságot ott lehet kötni, ahol az erre irányuló szándékot a pár bejelenti az anyakönyvvezetőnél. A házasságkötési szándék bejelentéséről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A házasságkötés időpontját a pár az anyakönyvvezetővel egyezteti, ami – jegyzőkönyv felvételének időpontjához képest – legkorábban 31. napra tűzhető ki. A jegyzőkönyv felvétele és a házasságkötés időpontja között nem lehet több 1 évnél, ellenkező esetben az eljárást meg kell ismételni.

A 16. életévét betöltött kiskorú köthet házasságot, amelynek engedélyezése a járási gyámhivatal hatáskörébe tartozik, a házasságkötési engedély pedig a gyámhivatali határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapig érvényes. A kérelmet a kiskorúnak személyesen kell előterjesztenie.

A házasságkötési szándék bejelentésekor a következő okmányok szükségesek:

 • személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú vezetői engedély vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

 • magyar állampolgárság igazolása érvényes személyazonosító igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel, érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal,

 • házasulandók születési anyakönyvi kivonatai,

 • amennyiben a házasulandó családi állapota elvált, a házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet, vagy a válás tényével ellátott házassági anyakönyvi kivonat,

 • amennyiben a házasulandó családi állapota özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a haláleset tényével ellátott házassági anyakönyvi kivonat,

 • amennyiben a menyasszony és vőlegény már tudja a tanúik személyét, akkor a tanúk személyazonosságát igazoló okmányok (személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú vezetői engedély vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) fénymásolata.

A házasságkötés esetén fizetendő díj:

 • amennyiben a házasságkötés hivatali munkaidőn kívül történik:  13 000 Ft

 • amennyiben a házasságkötés hivatali munkaidőben történik:  díjtalan

 • amennyiben a házasságkötés hivatali munkaidőn és helyiségen kívül, de Paks illetékességi területén belül történik: 40 000 Ft

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről   

 • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

 • 32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

 • 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

 • Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2016 (XII.16.). számú önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az alkalmazott szolgáltatási díjakról, valamint a családi események megrendezésének díjáról.