Akadálymentesített verzió

4. Apai elismerő nyilatkozat felvétele

Apai elismerő nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni az anyakönyvvezető vagy a gyámhatóság, külföldön élő személy esetében a külképviseleti hatóság előtt, illetve apai vélelem megdöntése esetén a bíróság előtt. A nyilatkozattételhez az anya hozzájárulása szükséges.

Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet.

Ügyintézéshez szükséges okmányok, iratok:

  • apa, anya személyazonosítására alkalmas okmánya és a lakcímkártyája,

  • szakorvosi igazolás a szülés várható időpontjáról, a már megszületett gyermek esetében születési anyakönyvi kivonata,

  • amennyiben az anya családi állapota elvált, a házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet, vagy a válás tényével ellátott házassági anyakönyvi kivonat,

  • amennyiben az anya családi állapota özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a haláleset tényével ellátott házassági anyakönyvi kivonat.

Ha az egyik vagy mindkét szülő kiskorú, az anya lakóhelye szerinti gyámhivatal illetékes a nyilatkozat felvételére.

Kiskorú anya esetén kirendelt gyámnak, eseti gondoknak, mint a kiskorú törvényes képviselőjének az apai elismerő nyilatkozathoz írásbeli hozzájárulását kell adnia.

NEM TEHETŐ apasági nyilatkozat, ha

  • a gyermek házasságból született, kivéve, ha a férj apaságának vélelmét valamelyik bíróság jogerősen megdöntötte;

  • az anya válását kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napja és a gyermek születésének napja között nem telt el 300 nap;

  • ha a gyermek reprodukciós eljárásból született.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről   

  • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

  • 32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól