Akadálymentesített verzió

5. Anyakönyvi kivonatok kiállítása

Az ügyfél személyesen történt kérelmére a Pakson, és Dunakömlődön történt születésekről, házasságkötésekről és halálesetekről az anyakönyvi kivonatot azonnal kiállítjuk. Más településen történt anyakönyvi eseményekről igényelt anyakönyvi kivonatokat, abban az esetben tudjuk teljesíteni, ha az adott település anyakönyvvezetője által az ügyfél adatai az elektronikus anyakönyvi rendszerben rögzítésre kerültek.

Mindkét esetben fontos, hogy a kérelmező megadja a születés, házasságkötés vagy haláleset pontos dátumát, illetve a hozzákapcsolódó személyi adatokat.

Az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén a szülők, vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

Ügyintézéshez szükséges okmányok, iratok:

  • a kérelmező személyazonosító okmánya és lakcímkártyája, amennyiben meghatalmazott jár el, úgy a meghatalmazás is szükséges.

Eljárási illeték 2017.03.01.-től illetékmentes, csak meghatározott esetekben kell 2.000.-Ft.illetékbélyeget leróni. Az illetékmentességről, ill. kötelezettségről az anyakönyvvezető tájékoztatást ad.

Vonatkozó jogszabályok:       

  • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

  • 32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről