Akadálymentesített verzió

6. Névváltoztatási és névmódosítási kérelmek

6.1. Születési név változtatása miniszteri engedéllyel

Születési névváltoztatási kérelem kizárólag személyesen, formanyomtatványon nyújtható be. A születési családi és utónév csak a központi anyakönyvi szerv engedélyével módosítható. Amennyiben a névváltoztatást a miniszter engedélyezi, erről névmódosítási okiratot állít ki, melyet megküld a kérelmezőnek, egyidejűleg értesíti a születési helye szerinti anyakönyvvezetőt a névváltoztatásról, melyről az anyakönyvvezető születési anyakönyvi kivonatot állít ki. Ezt követően lehet cseréltetni minden okmányt az új névre.

Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.

Ha a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.

Ügyintézéshez szükséges okmányok, iratok:

  • a kérelmező személyazonosító okmánya és a lakcímkártyája,

  • a kérelmező, valamint a névváltoztatással érintett személyek születési és házassági anyakönyvi kivonatait csatolni kell.

Eljárási illeték:

  • 10 000 Ft első névváltoztatás esetén,

  • ismételt névváltoztatás esetén az illeték 50 000 Ft.

Az újonnan kinyomtatott születési anyakönyvi kivonat illetéke:  2017.03.01.-től illetékmentes.


6.2. Házassági név módosítása

Házassági név módosítására irányuló kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél személyesen lehet benyújtani. A névváltoztatási szándékról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben nem a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél nyújtja be a kérelmet, akkor azt az anyakönyvvezető továbbítja az elbírálásra illetékes anyakönyvvezetőnek.

Ha a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető a kérelmet teljesíti, azaz a változást az elektronikus anyakönyvbe bejegyezte, az új anyakönyvi kivonatot az ország területén bármelyik anyakönyvvezető ki tudja állítani. A változást a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban is rögzíti. A névváltozás után 15 napja van a kérelmezőnek kicserélni az érvénytelenné vált okmányait.

Ügyintézéshez szükséges okmányok, iratok:

  • a kérelmező személyazonosító okmánya és lakcímkártyája,

  • házassági anyakönyvi kivonat.

Eljárási illeték:  3 000 Ft értékű illetékbélyeg

Az újonnan kinyomtatott házassági anyakönyvi kivonat illetéke:  2017.03.01.-től illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről   

  • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

  • 32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről