Akadálymentesített verzió

7. Állampolgársági eskü/fogadalom tétele

Az állampolgársági kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz való beérkezésétől számított három hónapon belül az illetékes miniszter nyújtja be a köztársasági elnöknek. Abban az esetben, ha az állampolgárság iránti kérelmet a köztársasági elnök kedvezően bírálta el, erről honosítási/visszahonosítási okiratot állítanak ki. Az okiratot a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal küldi meg:

  • hagyományos honosítási eljárás keretében szerzett állampolgárság esetén a kérelmező lakóhelye szerinti illetékes polgármesternek,

  • egyszerűsített honosítási eljárás keretében szerzett állampolgárság esetén pedig a honosítási kérelemben megjelölt helyre, azaz vagy magyar külképviselet vezetőjének vagy a megjelölt település szerinti polgármesternek.

A polgármester vagy a konzuli tisztviselő az okirat megérkezését követő harminc napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.

Az anyakönyvvezető gondoskodik az eskü/fogadalomtétel megszervezéséről. Az eskütétel időpontjáról az anyakönyvvezető a honosítási/visszahonosítási okirat megérkezését követően értesítést küld a kérelmezőnek.

Ügyintézéshez szükséges okmányok, iratok:

  • a honosított érvényes személyazonosító okmánya és lakcímkártyája, útlevél, tartózkodási engedély

Vonatkozó jogszabályok:

  • 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

  • 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról