Akadálymentesített verzió

9. Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik.

Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, vagy e törvény a rendelkezés alkalmazását nem zárja ki, a házasságra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni a bejegyzett élettársi kapcsolatra.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről