Akadálymentesített verzió

Belső Ellenőrzési Csoport
Vezető


Takácsné Sáfrán Ildikó

csoportvezető

Telefon:75/830-529 (529 mellék)

Feladatok


A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer, teljesítmény, illetve informatikai ellenőrzéseket végez, valamint tanácsadó tevékenységet lát el, megfelelve a hatályos jogszabályi előírásoknak

A költségvetési szerven belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet lát el

A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállípításokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése, eredményességének növelése, valamint a belső kontroll rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében

Ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöblése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságk megelőzése, illetve feltárása érdekében

Az éves ellenőrzési jelentés jogszabály szerinti elkészítése

Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése, folyamatos karbantartása, aktualizálása

Ellenőrzések belső ellenőrzési kézikönyv szabályai szerinti lefolytatása, realizálási javaslatok megfogalmazása, hiányosságok megszüntetéséről tájékoztatás kérése

Ellenőrzések nyilvántartása

Elvégzi a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését

Kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése

Nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket

Vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát

Vizsgálja és értékeli a belső kontroll rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését

Vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességétDolgozók


Balogné Csik Ivett Melinda

belsőellenőr

Telefon:75/830-511 (511 mellék)

Rikk Rita

belső ellenőr

Telefon:75/830-511 (511 mellék)