Akadálymentesített verzió

Pályázati Osztály



Feladatok


­ A Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységeivel együttműködve a pályázati kiírásoknak megfelelően előkészíti a pályázatokat, gondoskodik azok határidőben történő benyújtásáról.

­ Ellátja a pályázatok menedzselésével, után követésével kapcsolatos feladatokat.

­ Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

­ Figyelemmel kíséri a megyei, regionális, országos és uniós pályázati rendezvényeket, információs napokat

­ Kapcsolatot tart a projektek előkészítésében, lebonyolításában részt vevő szerződéses vállalkozókkal, a pályázatban érintett hivatali szervezeti egységekkel, részt vesz a kooperációs értekezleteken

­ Nyilvántartást vezet a projektekhez kapcsolódó szerződésekről, levelezésekről, teljesítésigazolásokról és számlákról

­ Összeállítja a pályázatok rendszeres projekt szintű jelentési dokumentumait, a projektek befejezésekor elkészíti a zárójelentéseket és felterjeszti azokat.

­ Szakterületén fejleszti, képezi magát, ennek érdekében részt vesz szakmai továbbképzéseken

­A közbeszerzési törvényből és a Közbeszerzési Szabályzatokból adódó feladatok ellátása.

­Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és tájékoztatja azokról az önkormányzati vezetőket

­Képviselő-testületi döntésre előkészíti a pályázatokkal kapcsolatos előterjesztéseket, dokumentumokat

­Pályázati javaslatok egyeztetése a Hivatal érintett szervezeti egységeivel



Dolgozók


Hrivikné Neidert Nóra

pályázati asszisztens

Telefon:75/830-580 (580 mellék)

Neiner András

pályázati referens

Telefon:75/830-564 (564 mellék)