Akadálymentesített verzió

Bővült a lakossági földgáz-többletkedvezményre vonatkozó jogosultsági kör

A 259/2022. sz. kormányrendelet változása alapján módosult, illetve bővült az egy fogyasztási helyenként (mérési pontonként) több lakást tartalmazó ingatlanok földgáz-többletkedvezményre való jogosultsága.

Lényeges változás, hogy az egy lakóépületen belüli lakásoknak nem kell önálló bejárattal rendelkezniük, és az átjárhatóság is megengedett közöttük. A lakrészeknek azonban továbbra is meg kell felelniük a lakás rendeltetésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek, azaz rendelkezniük kell saját főző- tisztálkodó és illemhelyiséggel, valamint megfelelő méretű lakószobával.

A jogosultság igénybevételéhez hatósági bizonyítvány iránti kérelmet kell benyújtani Paks Város Jegyzőjéhez. A kérelem elbírálása során, telefonon egyeztetett időpontban helyszíni szemlére kerül sor. A hatósági bizonyítvány 8 napon belül kerül kiállításra, melyet a gázszolgáltatóhoz benyújtandó kérelemhez kell mellékelni.

 

A hatósági bizonyítvány a mellékelten letölthető kérelem-nyomtatványon nyújtható be az alábbi módokon:

-          elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezéssel E-PAPÍRON a HTTPS://EPAPIR.GOV.HU portálon

-          postai úton Paks Város Jegyzőjéhez címezve (7030 Paks, Dózs Gy. út 55-61.)

-          személyesen a Polgármesteri Hivatalban, ahol a portán is rendelkezésre áll kérelem-nyomtatvány.

 

További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal központi számán (06-75-500-500), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban.