Akadálymentesített verzió

Bacskó Gáborné

"Gyermekeinkért" elismerés

                                                             Bacskó Gáborné. Fotó: Szaffenauer Ferenc / Paksi Hírnök

Bacskó Gáborné Ildikó 1977-ben a Győri Tanítóképző Intézetben szerezte általános iskolai tanítói diplomáját. 1979-től, az intézmény működésének kezdetétől dolgozik a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, ill. annak elődintézményében.

Lelkesen kapcsolódott be az új iskola arcának és arculatának kialakításába. Ildi néni csendes szóval, sok türelemmel, sok játékkal, feladattal, dicsérettel mutatta a helyes viselkedés, az emberséges magatartás szabályait, a jól végzett munka örömét. Tanulócsoportjai, osztályai jól felkészülten, stabil alapokkal folytathatták tanulmányaikat a felső tagozatban.

Különös gondot fordított a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésére. A tehetséggondozásban, felzárkóztatásban komoly sikereket ért el.

Bemutató órákat tartott, főiskolai hallgatók mentorálását végezte. Rendszeresen részt vett szakmai továbbképzéseken - kooperatív technikák, matematikatanítás, minőségbiztosítás, tanulás tanítása, szorobán, erdei iskola, nyelvi irodalmi kommunikáció - ahol mélyítette, gazdagította pedagógiai kultúráját.

Vezetői munkáját igazgató-helyettesként, munkaközösség-vezetőként kitűnő szervezőkészséggel, mély emberséggel, gazdag tudással végezte.

Pályafutását ennél szebben nem is fejezhetné be, hiszen a szolgálati emlékérem mellé Gyermekeinkért díjat is kap.