Akadálymentesített verzió

dr. Péger János

Paks Város Közbiztonságáért kitüntetés

dr. Péger János. Fotó:  Szaffenauer Ferenc

Tősgyökeres paksiként 1999. 07. 01. nappal szerelt fel a Rendőrtiszti Főiskola végeztével a rendőrkapitányságunk állományába, nyomozóként. 2004.12.01. – 2006.02.01. között a Főkapitányság Felderítő Osztálya kiemelt főnyomozója, majd kapitányságunkon 2006.02.01-től vizsgálati alosztályvezetője, majd 2007. 10.01. naptól bűnügyi osztályvezetőként látja el feladatát. 2010. 02.15-től a kapitányságvezető helyettesítését is végzi.

2005-ben munkája mellett elvégezte a Pécsi Jogi Egyetemet, kiváló eredménnyel. A szakmai ismereteit önképzés során állandóan bővíti, ennek kapcsán szakmai ismerete kiemelkedő. A bűnügyi osztály vezetőjeként felügyeli, szervezi és irányítja a paksi járás bűnüldözési tevékenységét. Megyei összehasonlításban is példaértékű eredményességgel, szakmai alázattal, mély hivatástudattal. A feladatait folyamatosan magas színvonalon, pontossággal hajtja végre, beosztottjaitól ezt következetesen, a maximális fegyelmezettség betartása mellett várja el.

Tevékenységének elismeréseként több esetben részesült különböző szintű elismerésben. Kollégái, alárendeltjei szakmai felkészültségét, hivatástudatát, emberi tartását elismerik, példaként tekintik. Fellépése, szakmai múltja, hivatástudata követésre méltó. A feladatot, munkáját mindig kötelességnek, szolgálatnak, szakmai alázatú hivatásnak tekinti. Erőt, eszközöket megfelelően szervezve az ismertté vált bűncselekmények elkövetőinek elfogása érdekében irányítja, vezeti kollégáit. Részt vesz az ügyek „aprómunkáiban”.

Hivatása a paksi járás bűnügyi helyzetének javítása, közbiztonsága, a rend iránti elkötelezettség. A beosztottaitól megkövetelt elvárást önmagától is megköveteli.