Akadálymentesített verzió

Gosztola Erzsébet

Gyermekeinkért kitüntetés

Gosztola Erzsébet. Fotó: Szaffenauer Ferenc

Gosztola Erzsébet 1987 óta a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola történelem-orosz-német szakos tanára. Az iskola idegen nyelvi munkaközösségének vezetője. Sok energiát fordít a tehetséges diákok felkutatására, képességeik fejlesztésére. Aktív résztvevője a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek, diákjai rendszeresen adnak műsort a szervezet ünnepi alkalmain, részt vesznek programjain, és színházi látogatásokat is tesznek. A tanárnő szervezésében több ízben jártak tanítványai Ausztriában, Németországban és a Felvidéken. A kirándulások alkalmával az idegenforgalmi látványosságok megismerésén és a népismereti tudás megszerzésén túl a német nyelvet is gyakorolhatták a gyerekek. Pályázatokon, szponzorok megnyerésével támogatást gyűjt azért, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is részt tudjanak venni a programokon. Elhivatott szakember, akinek rátermettsége, jó felkészültsége kitűnő pedagógiai érzékkel párosul. Munkája során kivívta kollégái és felettesei elismerését, diákjaival és a szülőkkel mindenkor jó kapcsolatot ápolt. A kor kihívásainak folyamatos önképzéssel igyekszik megfelelni, oktató-nevelő munkáját a folyamatos megújulás, a módszertani változatosság jellemzi.