Akadálymentesített verzió

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

A kedvezményezett neve:

Paks Város Önkormányzata
A projekt címe: Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása
A szerződött támogatás összege: 540.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.15.
A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00012

 

A projekt tartalmának bemutatása:             

A projekt kerékpáros barát fejlesztés megvalósítására irányul Paks város és Dunakömlőd településrésze közötti kerékpárút kiépítésével. A megvalósítás révén 2570 m hosszan új kerékpárforgalmi létesítmény jön létre. Már az előkészítő/döntést megalapozó tanulmány készítése során kiemelt szempont volt a biztonságos közlekedési feltételek megteremtése, emiatt is került sor a több nyomvonalas változatok elemzésére is. A biztonságos közlekedés megteremtése során a gyengébb közlekedők védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek fejlesztése is tervezésre került. A projekt műszaki tartalma - kerékpárút építése: A kompkikötő kiszolgáló útjától indul, a vasúti keresztezés előtti meglévő földútról, majd a földút vége után megközelíti a vasútvonalat. A terepadottságok kedvezőtlenek, mivel a vasút egyre nagyobb töltésen halad, melynek rézsűjén sűrű növényzet található. A vasúti töltés elsőrendű árvízvédelmi fővonal is egyben, a Duna mértékadó árvízszintje az érintett területen (1533 folyókm-nél) 94,5 mBf. A kerékpárutat emiatt 95,0 mBf magasság felett ajánlott elhelyezni, a meglévő vasútvonal magassága 96,2 mBf, így a tervezett kerékpárutat magasan a vasúthoz minél közelebb (maximum 1,2 m-rel alacsonyabban) kell vezetni. A terepadottságok -helyenként 5-6 méter szintkülönbségek - miatt a szakasz jelentős részén nagy mennyiségű földmunka és tereprendezés szükséges. A szakasz kezdetétől a felvételi épület vonaláig a vasútvonallal párhuzamosan, de tőle változó távolságra MÁV kábelek helyezkednek el, melyek pontos helyét az engedélyezési és kiviteli tervek készítése során szükséges megismerni, és az esetleges kikerülésével vagy kiváltásával számolni kell. A tervezett kerékpárút lekeresztezi a meglévő elsőrendű árvízvédelmi fővonal töltését, ezt követően alacsonyabban a vasúti töltés oldalában halad. A vasút keresztezése a dunakömlődi bekötőút csomópontja előtt történik, ahol nincs meglévő útátjáró, ezért annak fénysorompós kiépítése szükséges, viszont helyszűke miatt labirintkorlát nem alkalmazható. Villanyoszlop áthelyezésére nincs szükség és közműakna szintbehelyezésére is csak egy helyen. A kerékpárút megépítésével egy részt kiváltható a Paks város és dunakömlődi településrésze közötti autós közlekedés, ezáltal a fenntartható közlekedés erősödik. Mindemellett segíti a munkavállalók közlekedését is, hisz a kerékpárút mentén is több foglalkoztató, vállalkozás található. Másrészt pedig a kerékpárút megépülésével a városban meglévő kerékpárút további hálózatosodása teremthetődik meg. A projekt megvalósulása hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez és az élhető települési környezet megteremtéséhez is. A településrészt feltáró kerékpárút megépítésével növekedni fog a kerékpáros közlekedési módot választók részaránya is. A fejlesztés így hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához. Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz: A projekt együttműködésre épül, hisz már az előkészítés, de a megvalósítás során is bevonásra kerül a helyi Kerékpáros Klub, ill. az érintett településrészen élő lakosság. A beruházás környezettudatos szempontokat figyelembe véve kerül megvalósításra és a fenntartás során is ez kiemelt cél. A tervezés során szempontként meghatározásra kerül a fenntartható fejlesztés. A kerékpárút megépítésével a munkába járás feltételei is javulnak, hiszen a településrészen élő munkavállaló nem lesz kötve a tömegközlekedéshez, így munkavállalását nem akadályozza a munkába járás és akár alternatív munkavégzést is vállalhat. Ezáltal is segítve a munkahelyek megtartását és új munkavállalók belépését a munkaerőpiacra. Ez hozzájárul a gazdaságfejlesztés további támogatásához is. Emellett a szakképzés területén biztosítandó gyakorlati helyek esetlegesen megközelíthetővé válnak ezen a kerékpárúton keresztül. A kerékpárút kialakítása a biztonságos közlekedés szempontjait maximálisan figyelembe véve készül, így kisgyermekes családok is bátran használhatják kirándulás, szabadidős programjukként. A kerékpárút mentén lévő 5 vállalkozás szempontjából is kedvező, hiszen munkavállalóiknak biztosíthatják ezt a munkába járási módot. A projekt megvalósítása és a műszaki kivitelezés során lehetőségeinkhez és a jogszabályok által megengedett mértékben előnyben részesítjük a helyi erőforrás bevonását. A fejlesztést a helyi erőforrások minél nagyobb arányú bevonásával kívánjuk megvalósítani. A létesítmény kiegészítő elemei kapcsán előnybe részesítjük az innovatív megoldásokat – így pl. megújuló energiával működő fényforrás, megújuló energiát igénybe vevő közlekedési elemek. A településrész bekapcsolása a város vérkeringésébe, segíti a településrész városias jellegének erősödését is, a várossal együtt tud továbbfejlődni. A fejlesztés a Duna mellett fekvő Paks városában és Dunakömlőd településrésze között valósul meg. Megvalósítása a közúti közösségi közlekedés színvonalát is javítja, színvonalának emelkedését segíti elő a fejlesztés érintett szakaszokon megvalósuló elemeivel. A költséghatékonyság figyelembevételével, ahol szükséges energiaforrás bevonása ott elsősorban megújuló energiák kiépítésével biztosítjuk azt. A beruházás során megvalósul a teljes körű fizikai akadálymentesítés.

 

 

 

 

 

 

2018.01.26. Zajlanak az egyeztetések a kerékpárút kapcsán

2018.07.03. Készen van a nem jogerős építési engedély a Paks-Dunakömlőd kerékpárútra

2019.01.16. Indul a kerékpárút építése Paks és Dunakömlőd között

2019.01.17. Átvette a kivitelező a Paks–Dunakömlőd kerékpárút munkaterületét

2019.03.21. Megfelelő ütemben halad a kerékpárút építése

2019.04.12. Már a betonréteg is elkészült a Paks- Dunakömlőd kerékpárúton

2019.04.24. Aszfaltréteg került a kerékpárútra

2019.05.09. Kerékpárút Paks és Dunakömlőd között