Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Döntések

64/2021. (III.25.)

2021.03.25.
A 36/2021. (II.25.) határozat módosítása (A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2020. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadása)

62/2021. (III.25.)

2021.03.25.
Felhalmozási céltartalék terhére végzendő munkák megvalósításához forrás biztosítása

63/2021. (III.25.)

2021.03.25.
A 3568 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele

16/2021. (III. 25.)

2021.03.25.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása