Akadálymentesített verzió

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság feladatai

  • Kidolgozza az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát,
  • Közreműködik a helyi rendeletek megalkotásának előkészítésében,
  • Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket, valamint átveszi az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatokat.
  • Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatait, lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást,
  • Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,
  • Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
  • Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,
  • Beszámoltatja a jegyzőt a felügyeleti ellenőrzésről.
  • Kivizsgálja a képviselők, bizottságok nem képviselő tagjai elleni méltatlansági kezdeményezéseket.

 

 

Heringes Anita

elnök

Email: heringesanitagmail.com

Mobil: +36 (30) 693-6435

Pálmai Klára

Email: palmaiklaragmail.com

Mobil: +36 (30) 742-2043

Horváth Zoltán

Email: hozozoli69gmail.com

Mobil: +36 (70) 613-6198

Szabó Ferenc

Email: szaboferenc.paksgmail.com

Mobil: +36 (20) 233-3389

Ritter Zoltán

külső tag

Email: ritter.zoltanpaks.hu

Mobil: +36 (20) 931-0965

dr. Eigemann-Műhelyi János

külső tag

Email: dr.eigemann.m.janospaks.hu

Mobil: +36 (20) 245-1778

Molnár József

külső tag

Email: molnar.jozsefpaks.hu

Mobil: +36 (20) 989-0878