Akadálymentesített verzió

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság feladatai

 • Kidolgozza az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát,
 • Közreműködik a helyi rendeletek megalkotásának előkészítésében,
 • Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket, valamint átveszi az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatokat.
 • Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatait, lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást,
 • Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,
 • Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
 • Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,
 • Beszámoltatja a jegyzőt a felügyeleti ellenőrzésről.
 • Kivizsgálja a képviselők, bizottságok nem képviselő tagjai elleni méltatlansági kezdeményezéseket.

 

A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagjai:

 • Kiss Mária (7030 Paks, Építők útja 4. IV./13., tel.: 20/3202298, e-mail: maria_kiss@t-online.hu, kiss.maria@paks.hu)
 • dr. Kiss Péter (7030 Paks, Kishegyi út 16.II/6., tel.: 20/239-9199, e-mail: dr.peterkiss@yahoo.com)

Horváth Zoltán

elnök

Email: horvath.zoltanjobbik.hu

Mobil: +36 (70) 613-6198