Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

2. napirendi pont

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

3. napirendi pont

Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

4. napirendi pont

2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

5. napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

6. napirendi pont

Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendeletének módosítása

7. napirendi pont

A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 4/2015. (II.38.) önkormányzati rendelet módosítása

8. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos közbenső vélemények elfogadásáról és a fejlesztési igények támogatásáról, valamint a rendelet módosításról (Lakossági és önkormányzati igények)

9. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása

10. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2018. évi beszámolója

11. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2018. évi tevékenységéről

12. napirendi pont

A 2019/2020-es óvodai évben működtethető csoportok és álláshelyek meghatározása az önkormányzati fenntartású óvodákban

13. napirendi pont

5. számú háziorvosi körzet ellátása

14. napirendi pont

A Paksi Benedek Elek Óvoda és a Paksi Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása

15. napirendi pont

A TOGETHER Projekthez kapcsolódó energiahatékonysági ajánlások, dokumentumok elfogadása

16. napirendi pont

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

17. napirendi pont

A helyi közösségi közlekedés normatív támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok

18. napirendi pont

Pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2019. évi pályázati fordulójára

19. napirendi pont

Alapítványi támogatások jóváhagyása

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Összesítő

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

86/2019. (V.29.)

2019.05.29.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

87/2019. (V.29.)

2019.05.29.
Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

88/2019. (V.29.)

2019.05.29.
Az önkorményzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

14/2019. (V.31.)

2019.05.29.
Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

89/2019. (V.29.)

2019.05.29.
Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról - szociális feladatok ellátásáról szóló szakmai beszámoló elfogadása

90/2019. (V.29.)

2019.05.29.
2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

15/2019. (V.30.)

2019.05.29.
Az önkorményzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

16/2019. (V.30.)

2019.05.29.
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet megalkotása

17/2019. (V.31.)

2019.05.29.
A laksácélú helyi támogatásokról szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

91/2019. (V.29.)

2019.05.29.
Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos közbenső vélemények elfogadásáról és a fejlesztési igények támogatásáról, valamint a rendelet módosításról (Lakossági és önkormányzati igények)

18/2019. (V.31.)

2019.05.29.
Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos közbenső vélemények elfogadásáról és a fejlesztési igények támogatásáról, valamint a rendelet módosításról (Lakossági és önkormányzati igények)

92/2019. (V.29.)

2019.05.29.
Paks Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása

93/2019. (V.29.)

2019.05.29.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2018. évi tevékenységéről

94/2019. (V.29.)

2019.05.29.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2018. évi beszámolója

95/2019. (V.29.)

2019.05.29.
A 2019/2020-es óvodai évben működtethető csoportok és álláshelyek meghatározása az önkormányzati fenntartású óvodákban

96/2019. (V.29.)

2019.05.29.
A 2019/2020-es óvodai évben működtethető csoportok és álláshelyek meghatározása az önkormányzati fenntartású óvodákban

97/2019. (V.29.)

2019.05.29.
Az 5. számú háziorvosi körzet ellátása

98/2019. (V.29.)

2019.05.29.
A TOGETHER Projekthez kapcsolódó energiahatékonysági ajánlások, dokumentumok elfogadása

99/2019. (V.29.)

2019.05.29.
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

100/2019. (V.29.)

2019.05.29.
A helyi közösségi közlekedés normatív támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok

101/2019. (V.29.)

2019.05.29.
Pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2019. évi pályázati fordulójára

102/2019. (V.29.)

2019.05.29.
Alapítványi támogatások jóváhagyása

103/2019. (V.29.)

2019.05.29.
„Pongrácz Sándor” kitüntetés adományozása