Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Döntések

155/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
2021. évi belső ellenőrzési terv módosítása

156/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről (Humánszolgáltató Központ létesítése miatti településrendezési eszközök módosításához)

157/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (Humánszolgáltató Központ létesítése miatti módosítás)

158/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
Döntés a részönkormányzati keret felosztásáról (Biritói faluház riasztórendszer bővítése, Biritói faluház Smart home motoros, fehér alumínium redőnyök telepítése okosotthon rendszerrel)

159/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
A paksi 0950/19, 0950/21, 0950/22, 0950/23, 0950/25 hrsz-ú ingatlanok (Kömlődi úti Záportározó) belterületbe csatolása

160/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és Paks Város Önkormányzata közötti Megállapodás adatátadásról

161/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
Közforgalom elől el nem zárt magánút/egyéb közterület elnevezése az Ipari Park területén

162/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
Paks, Vácika utca déli tömb vízellátás, szennyvízelvezetés és csapadékvíz-elvezetés 35700/8455-11/2019. ált. számú vízjogi létesítési engedély határozat engedélyes személyének módosítás iránti kérelmének jóváhagyása

163/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
Kölcsey utcai ingatlan tulajdonosokkal kötendő út átvételéről, vízi közmű építés megvalósításáról szóló megállapodás jóváhagyása.

164/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
Választókerületi céltartalék felhasználása

165/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
Döntés a Munkaközi tervdokumentáció elfogadásáról (Paks városát érintő úttervezések és ezek vonzata miatti településrendezési eszközök módosításához)

166/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
Az MB Sunissimo Primo Kft. naperőmű beruházási szándékának támogatásáról szóló 128/2021. (V. 26.) határozat módosítása

167/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
Kérelem a térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásának megerősítéséről

168/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
Az Atomerőmű területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

169/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
Paks Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása

170/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság műszaki ellenőri feladatok elvégzésére történő kijelölése

171/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
Az önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosítási módjának megjelölése

172/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
A Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. ügyvezetőjének az IT Labor -Telepaks közötti perben hozott ítélettel szembeni fellebbezés benyújtására utasítás

173/2021. (VI.11.)

2021.06.11.
Paks, Templom u. 6. szám alatti melegítőkonyha, étkezde (1001 hrsz.) bérbe bételéről