Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (Csámpapuszta, Sárgödör tár, Malom hegy, Tehermentesítő ót északi szakasza), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat ás annak melléklete, a Szabályozási Terv) módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

2. napirendi pont

A Paksi Bóbita Bölcsőde Alapító Okjratának módosítása

3. napirendi pont

A Társadalmi Ellenőrző, Információs ás Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

4. napirendi pont

A 9. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása

5. napirendi pont

A hagyományos és az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatása kiírt pályázati felhívásra beérkezett érvényes pályázatok támogatásának jóváhagyása

6. napirendi pont

Rendelőintézet 3. ütemének megvalósításához szükséges településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv) módosítás átütemezése

7. napirendi pont

Protheus Holding Zrt. Igazgatósága és a Felügyelő Bizottság Ogyrendjének, valamint a Zrt. Javadalmazási Szabályzatnak a jóváhagyása

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

108/2017. (VIII.23.)

2017.08.23. Rendkívüli
Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (Csámpapuszta, Sárgödör tár, Malomhegy, Tehermentesitő ót északi szakasza), valamint ezzel összefüggésben a településrendezási eszközök (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat ás annak mellákletei, a Szabályozási Terv) módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

109/2017. (VIII.23.)

2017.08.23. Rendkívüli
A Paksi Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

110/2017. (VIII.23.)

2017.08.23. Rendkívüli
A Társadalmi Ellenőrző, Információs ás Települásfejlesztási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

111/2017. (VIII.23.)

2017.08.23. Rendkívüli
A 9. számú háziorvosi körzet ellátása

113/2017. (VIII.23.)

2017.08.23. Rendkívüli
Rendelőintézet 3. ütemének megvalósításához szükséges tetepülésrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv) módosítás átütemezése

111/2017. (VIII.23.)

2017.08.23. Rendkívüli
A 9. számú háziorvosi körzet ellátása