Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

2. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első fordulós tárgyalása

3. napirendi pont

Paksi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2016. II. félévi tevékenységéről

4. napirendi pont

A Paksi Települési Értéktár Bizottság elnökének lemondása, új tag és elnök megválasztása

5. napirendi pont

Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

6. napirendi pont

Pályázati önerő biztosítása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatok megvalósításához

7. napirendi pont

Belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás módosításának jóváhagyása

8. napirendi pont

CityOps Városüzemeltető Támogatórendszerrel kapcsolatos tájékoztatás

9. napirendi pont

Csatlakozás a Magyar Marketing Szövetséghez

10. napirendi pont

A polgármester 2017. évi szabadságának megállapítása, szabadságának ütemezése

11. napirendi pont

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (mint támogató) és Paks Város Önkormányzata (mint kedvezményezett) közötti Támogatási alszerződés aláírása, valamint Paks Város Önkormányzatát megillető támogatási összeg felhasználása

12. napirendi pont

Beszámoló a Gazdasági Program 2016. évi teljesüléséről

13. napirendi pont

„Tisztes polgár ” kitüntetés adományozása (Zárt ülés)

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Összesítő

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

6/2017. (II.15.)

2017.02.15.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

7/2017. (II.15.)

2017.02.15.
Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteibő eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

2/2017. (II.16.)

2017.02.15.
A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

8/2017. (II.15.)

2017.02.15.
Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első fordulós tárgyalása

9/2017. (II.15.)

2017.02.15.
Paksi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2016. II. félévi tevékenységéről

10/2017. (II.15.)

2017.02.15.
Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

11/2017. (II.15.)

2017.02.15.
Pályázati önerő biztosítása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatok megvalósításához

12/2017. (II.15.)

2017.02.15.
Belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás módosításának jóváhagyása

13/2017. (II.15.)

2017.02.15.
CityOps Városüzemeltető Támogatórendszerrel kapcsolatos tájékoztatás

14/2017. (II.15.)

2017.02.15.
Csatlakozás a Magyar Marketing Szövetséghez

15/2017. (II.15.)

2017.02.15.
A polgármester 2017. évi szabadságának megállapítása, szabadságának ütemezése

16/2017. (II.15.)

2017.02.15.
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (mint támogató) és Paks Város Önkormányzata (mint kedvezményezett) közötti Támogatási alszerződés aláírása, valamint Paks Város Önkormányzatát megillető támogatási összeg felhasználása

17/2017. II.15.)

2017.02.15.
Beszámoló a Gazdasági Program 2016. évi teljesüléséről

18/2017. (II.15.)

2017.02.15.
"Tisztes polgár" kitüntetés adományozása (Zárt ülés)