Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

2. napirendi pont

Beszámoló a Mezőföldi Regionális Viziközmű Kft. tevékenységéről

4. napirendi pont

A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

5. napirendi pont

A 6. számú háziorvosi körzet ellátása

6. napirendi pont

A 7. számú háziorvosi körzet ellátása

7. napirendi pont

Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése

8. napirendi pont

TEIT Társuláshoz való csatlakozási kérelem tárgyalása

9. napirendi pont

A paksi 8277/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása a Dunakömlődi Agrár Zrt-től

10. napirendi pont

Bizottságok összetételével kapcsolatos döntések meghozatala, eskütétel

11. napirendi pont

"Paks Város Díszpolgára" cím és a "PRO URBE Emlékérem" kitünetés adományozása (zárt ülés)

3. napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelt módosítása

12.1. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (Paks II. kérelmére történő övezeti határ pontosítás, Liget u. 3837 hrsz-ú ingatlanon övezeti határ pontosítás)

1. napirendi pont

Beszámoló a TELEPAKS MÉDIACENTRUM NONPROFIT Kft. tevékenységéről

Összesítő

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

165/2018. (X.10.)

2018.10.10.
Bizottságok összetételével kapcsolatos döntések meghozatala, eskütétel

166/2018. (X.10.)

2018.10.10.
Beszámoló a TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. tevékenységéről

167/2018. (X.10.)

2018.10.10.
Beszámoló a Mezőföldi Regionális Viziközmű Kft. tevékenységéről

32/2018. (X.12.)

2018.10.10.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendeelt módosítása

33/2018. (X.12.)

2018.10.10.
A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

168/2018. (X.10.)

2018.10.10.
A 6. számú háziorvosi körzet ellátása

169/2018. (X.10.)

2018.10.10.
A 7. számú háziorvosi körzet ellátása

170/2018. (X.10.)

2018.10.10.
Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése

171/2018. (X.10.)

2018.10.10.
TEIT Társuláshoz való csatlakozási kérelem tárgyalása

172/2018. (X.10.)

2018.10.10.
A paksi 8277/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása a Dunakömlődi Agrár Zrt.-től

34/2018. (X.12.)

2018.10.10.
PAks Város Helyi Építési SZabályzatáról szóló 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

173/2018. (X.10.)

2018.10.10.
Alapítványi, közalapítványi támogatás jóváhagyása

174/2018. (X.10.)

2018.10.10.
2018. évi közbeszerzési terv módosítása

175/2018. (X.10.)

2018.10.10.
Döntés a Paks, Liget u. 3837 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó épületmagasság módosítás és a magassági vonalak/magassági pontoknak a településrendezési eszközökön való feltüntetésének sürgősségéről

176/2018. (X.10.)

2018.10.10.
"Pro Urbe Emlékérem" kitüntetés adományozása