Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

2. napirendi pont

Beszámoló a Mezőföldi Regionális Viziközmű Kft. tevékenységéről

4. napirendi pont

A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

5. napirendi pont

A 6. számú háziorvosi körzet ellátása

6. napirendi pont

A 7. számú háziorvosi körzet ellátása

7. napirendi pont

Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése

8. napirendi pont

TEIT Társuláshoz való csatlakozási kérelem tárgyalása

9. napirendi pont

A paksi 8277/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása a Dunakömlődi Agrár Zrt-től

10. napirendi pont

Bizottságok összetételével kapcsolatos döntések meghozatala, eskütétel

11. napirendi pont

"Paks Város Díszpolgára" cím és a "PRO URBE Emlékérem" kitünetés adományozása (zárt ülés)

3. napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelt módosítása

12.1. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (Paks II. kérelmére történő övezeti határ pontosítás, Liget u. 3837 hrsz-ú ingatlanon övezeti határ pontosítás)

1. napirendi pont

Beszámoló a TELEPAKS MÉDIACENTRUM NONPROFIT Kft. tevékenységéről

Összesítő