Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Települési Értéktár Bizottság beszámolója (2018. II. félévről)

2. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

3. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tárgyalása

4. napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

6. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (Kiemelt I.)

7. napirendi pont

A településképi arculati kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet megalkotásával, valamint a Partnerségi rendelet és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával (a településképi rendelettel való összhang miatt) kapcsolatos előzetes partnerségi bejelentkezések és vélemények elfogadása

8. napirendi pont

A polgármester 2019. évi szabadságának megállapítása, szabadságának ütemezése

9. napirendi pont

Beszámoló a Gazdasági Program 2018. évi teljesüléséről

11. napirendi pont

Pályázati önerő biztosítása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó "Kamera moziterem kilakítása a Csengey Dénes Kulturális Központban" című pályázat megvalósításához

12. napirendi pont

Egészségügyi alapellátási körzetek ellátása

13. napirendi pont

Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése

14. napirendi pont

Pályázati kiírás a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha, a Paksi Benedek Elek Óvoda és a Paksi Napsugár Óvoda intézményvezetői állására

15. napirendi pont

A paksi 320/3 hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelölése

16. napirendi pont

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. vállalkozói övezet kialakításához szükséges telekvásárlása

18. napirendi pont

Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft, Felügyelő Bizottságába új tag megválasztása

19. napirendi pont

Horváth Zoltán előterjesztése képviselő-testületi ülésre

20. napirendi pont

Horváth Zoltán előterjesztése képviselő-testületi ülésre

21. napirendi pont

"Tisztes Polgár" kitüntetés adományozása (zárt ülés)

10. napirendi pont

Közbeszerzési Szabályzat módosítása

17. napirendi pont

Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása (később kerül kiküldésre)

22.1. napirendi pont

Paks, Deák Ferenc utca 28-42., 1075 hrsz. pince, partfal helyállítás vis maior pályázat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Összesítő

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

9/2019. (II.20.)

2019.02.20
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

10/2019. (II.20.)

2019.02.20
Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félvi beszámolója

11/2019. (II.20.)

2019.02.20
Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

12/2019. (II.20.)

2019.02.20
Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tárgyalása

2/2019. (II.22.)

2019.02.20
Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

3/2019. (II.22.)

2019.02.20
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

4/2019. (II.22.)

2019.02.20
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

13/2019. (II.20.)

2019.02.20
Döntés a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról - Kiemelt I.

5/2019. (II.22.)

2019.02.20
Döntés a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról - Kiemelt I.

14/2019. (II.20.)

2019.02.20
A településképi arculati kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet megalkotásával, valamint a Partnerségi rendelet és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával (a településképi rendelettel való összhang miatt) kapcsolatos előzetes partnerségi bejelentkezések és vélemények elfogadása

15/2019. (II.20.)

2019.02.20
A polgármester 2019. évi szabadságának megállapítása, szabadságának ütemezése

16/2019. (II.20.)

2019.02.20
Beszámoló a Gazdasági Program 2018. évi teljesüléséről

17/2019. (II.20.)

2019.02.20
Paks Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának elfogadása

18/2019. (II.20.)

2019.02.20
Pályázati önerő biztosítása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó „Kamera moziterem kialakítása a Csengey Dénes Kulturális Központban” című pályázat megvalósításához

19/2019. (II.20.)

2019.02.20
Egészségügyi alapellátási körzetek ellátása - DOCTOR B Bt. Dr. Bátai Mária

20/2019. (II.20.)

2019.02.20
Egészségügyi alapellátási körzetek ellátása - Dr. Barok József Miklós

21/2019. (II.20.)

2019.02.20
Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése

22/2019. (II.20.)

2019.02.20
Pályázati kiírás a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha intézményvezetői állására

23/2019. (II.20.)

2019.02.20
Pályázati kiírás a Paksi Benedek Elek Óvoda intézményvezetői állására

24/2019. (II.20.)

2019.02.20
Pályázati kiírás a Paksi Napsugár Óvoda intézményvezetői állására

25/2019. (II.20.)

2019.02.20
A paksi 320/3 hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelölése

26/2019. (II.20.)

2019.02.20
Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

26/2019. (II.20.)

2019.02.20
Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

27/2019. (II.20.)

2019.02.20
Utasítás a Munka Törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek

28/2019. (II.20.)

2019.02.20
Utasítás a Munka Törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek

29/2019. (II.20.)

2019.02.20
Utasítás a Munka Törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek

30/2019. (II.20.)

2019.02.20
Javaslat "Paks egészségügyéért" felsőoktatási ösztöndíj alapításár és támogatás szabályainak rendeletben történő elfogadására

31/2019. (II.20.)

2019.02.20
Paks, Deák Ferenc utca 28-42., 1075 hrsz. pince, partfal helyreállítás vis maior pályázat

32/2019. (II.20.)

2019.02.20
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (mint támogató) és Paks Város Önkormányzata (mint kedvezményzett) közötti Támogatási alszerződés, valamint Paks Város Önkormányzatát megillető támogatási összeg felhasználása

33/2019. (II.20.)

2019.02.20
"Vak Bottyán Tehetséggondozó Közalapítvány" alapító okiratának módosítása

34/2019. (II.20.)

2019.02.20
Pályázat benyújtása a Szent Vendel Kápolna felújítására

35/2019. (II.20.)

2019.02.20
Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába új tag megválasztása

36/2019. (II.20.)

2019.02.20
"Tisztes Polgár" kitüntetés adományozása

37/2019. (II.20.)

2019.02.20
"Tisztes Polgár" kitüntetés adományozása