Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

A Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirendi pont

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. alaptőke leszállítása és Alapszabály módosítása

4. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi véleményezési szakasz lezárása (Tehermentesítő út nyomvonal módosítása a Fehérvári út Györkönyi utca között)

5. napirendi pont

A településképi arculati kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet megalkotásával, valamint a Partnerségi rendelet és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával (a településképi rendelettel való összhang miatt) kapcsolatos munkaközi partnerségi bejelentkezések és vélemények elfogadása

6. napirendi pont

Üzemeltetési szerződés megkötése

7. napirendi pont

Az MVM OVIT Zrt.-ben meglévő önkormányzati részvények értékesítése

9. napirendi pont

Mezőföldvíz Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése

3. napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

19/2019. (VI.17.)

2019.06.13. rendkívüli
A Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

109/2019. (VI.13.)

2019.06.13. rendkívüli
Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. alaptőke leszállítása és Alapszabály módosítása

110/2019. (VI.13.)

2019.06.13. rendkívüli
Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. alaptőke leszállítása és Alapszabály módosítása

111/2019. (VI.13.)

2019.06.13. rendkívüli
A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi véleményezési szakasz lezárása (Tehermentesítő út nyomvonal módosítása a Fehérvári út Györkönyi utca között)

112/2019. (VI.13.)

2019.06.13. rendkívüli
A településképi arculati kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet megalkotásával, valamint a Partnerségi rendelet és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával (a településképi rendelettel való összhang miatt) kapcsolatos munkaközi partnerségi bejelentkezések és vélemények elfogadása

113/2019. (VI.13.)

2019.06.13. rendkívüli
Üzemeltetési szerződés megkötése

114/2019. (VI.13.)

2019.06.13. rendkívüli
Az MVM OVIT Zrt.-ben meglévő önkormányzati részvények értékesítése

115/2019. (VI.13.)

2019.06.13. rendkívüli
A Gazdasági Bizottság határozata a DC Dunakom Zrt.-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés időarányos teljesítéséről szóló 2019.I. negyedéves jelentés elfogadásáról

116/2019. (VI.13.)

2019.06.13. rendkívüli
Mezőföldvíz Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése

117/2019. (VI.13.)

2019.06.13. rendkívüli
Az általános tartalék terhére megkötendő helységbérleti szerződéshez forrás biztosítása