Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

2. napirendi pont

Beszámoló a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységéről

3. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztása

4. napirendi pont

„6 sz. főút négynyomúsítás folytatása északi irányból az atomerőmű déli bejáróig” elnevezésű terv tárgyalása

5. napirendi pont

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

6. napirendi pont

A 4703/17, 8802/9, 8801, 5352, 0313/1, 0328, 0309, 0307 és 5346 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésre kijelölése, a helyi közutak közforgalom elől el nem zárt magánúttá minősítésének kezdeményezése

7. napirendi pont

A Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatai ellátásához kapcsolódó megállapodás jóváhagyása

8. napirendi pont

Alapítványi támogatások jóváhagyása

9. napirendi pont

Pályázat beadása Óvodai Pályaépítési Program kiírására

10.1. napirendi pont

Megállapodás megkötése közbeszerzési eljárás lefolytatására

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

162/2020. (VII.31.)

2020.07.31. rendkívüli
Beszámoló a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységéről

163/2020. (VII.31.)

2020.07.31. rendkívüli
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztása

164/2020. (VII.31.)

2020.07.31. rendkívüli
„6 sz. főút négynyomúsítás folytatása északi irányból az atomerőmű déli bejáróig” elnevezésű terv tárgyalása

165/2020. (VII.31.)

2020.07.31. rendkívüli
A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

166/2020. (VII.31.)

2020.07.31. rendkívüli
A 4703/17, 8802/9, 8801, 5352, 0313/1, 0328, 0309, 0307 és 5346 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésre kijelölése, a helyi közutak közforgalom elől el nem zárt magánúttá minősítésének kezdeményezése

167/2020. (VII.31.)

2020.07.31. rendkívüli
A Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatai ellátásához kapcsolódó megállapodás jóváhagyása

168/2020. (VII.31.)

2020.07.31. rendkívüli
Alapítványi támogatások jóváhagyása

169/2020. (VII.31.)

2020.07.31. rendkívüli
Pályázat beadása Óvodai Pályaépítési Program kiírására

170/2020. (VII.31.)

2020.07.31. rendkívüli
Megállapodás megkötése közbeszerzési eljárás lefolytatására