Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjának megállapítása

2. napirendi pont

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításáról (Kalocsa-Paks térségében építendő új Duna-híd és az ahhoz kapcsolódó úthálózat kiszabályozása)

4. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

5. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (lakossági és önkormányzati igények)

7. napirendi pont

A Lakótelepi Központi Park kivitelezés I. ütem megállapodás-tervezet tárgyalása

8. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2018. évi beszámolója

9. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2019. évi üzleti terve

10. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottsági tagságával kapcsolatos döntések meghozatala

6. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (tehermentesítő út nyomvonal módosítása)

12.1. napirendi pont

Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás tagfelvétele és Társulási Megállapodásának módosítása

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

11. napirendi pont

A 6. számú háziorvosi körzet ellátása

12.2. napirendi pont

Alapítványi támogatás jóváhagyása

Összesítő

12.3.napirendi pont

Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás társulási megállapodásának módosítása

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

40/2019. (III.13.)

2019.03.13.
Bszámoló a lejárat határidejű határozatok végrehajtásáról

6/2019. (III.18.)

2019.03.13.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjának megállapítása

7/2019. (III.18.)

2019.03.13.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáró szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítása

41/2019. (III.13.)

2019.03.13.
Döntés a településrendezési eszközök módosításáról (Kalocsa-Paks térségében építendő új Duna-híd és az ahhoz kapcsolódó úthálózat kiszabályozása)

8/2019. (III.18.)

2019.03.13.
Paks Város Önkormányzata településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

42/2019. (III.13.)

2019.03.13.
A településrendezési eszközök módosításával kapcsoaltos partnerségi vélemények elfogadása (lakossági és önkormányzati igények)

43/2019. (III.13.)

2019.03.13.
A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogdása (tehermentesítő út nyomvonalának módosítása)

44/2019. (III.13.)

2019.03.13.
A Lakótelepi Központi Park kivitelezés I. ütem megállapodás-tervezet tárgyalása

45/2019. (III.13.)

2019.03.13.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottsági tgaságával kapcsolatos döntések meghozatala

46/2019. (III.13.)

2019.03.13.
A 6. számú háziorvosi körzet ellátása

47/2019. (III.13.)

2019.03.13.
Társadlami Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás tagfelvétele és Társulási Megállapodásának módosítása

48/2019. (III.13.)

2019.03.13.
Társadlami Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás tagfelvétele és Társulási Megállapodásának módosítása

49/2019. (III.13.)

2019.03.13.
Alapítványi támogatás jóváhagyása

50/2019. (III.13.)

2019.03.13.
Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás társulási megállapodásának módosítása