Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Közalapítványok és alapítványok kuratóriumának beszámolója

2. napirendi pont

Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (DDKK Zrt.) 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló

3. napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont

Az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

6. napirendi pont

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

7. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (Kiemelt II.)

8. napirendi pont

Paks Város Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata módosítása

9. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési terve

10. napirendi pont

A 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása

11. napirendi pont

Döntések a településrendezési eszközök módosításaival kapcsolatosan (Tehermentesítő út nyomvonalának módosítása a Fehérvári út Györkönyi utca közé eső szakaszon)

12. napirendi pont

Döntések a településrendezési eszköz (HÉSz) módosításával kapcsolatosan (állami főépítészi eljárás)

13. napirendi pont

A Sokterületes (lakossági és önkormányzati igények) HÉSZ módosításban szereplő napelem parkkal kapcsolatos területrendezési hatósági eljárás iránti kérelem megerősítése

14. napirendi pont

A Mezőföldvíz Kft. törzstőke emelése

15. napirendi pont

Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

16. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2018. évi beszámolója

18. napirendi pont

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Alapszabály módosítása

19. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2019. évi üzleti terve

20. napirendi pont

Köznevelési Szerződés megkötése a Pécsi Egyházmegyével

21. napirendi pont

2. és 3. számú felnőtt vegyes fogorvosi körzet ellátása

24. napirendi pont

Kérelem a 4847/2 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati megvásárlására és a 1972/11 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételére

25. napirendi pont

2019. évi rendes ülnökválasztás (zárt ülés)

26. napirendi pont

Paksi Bezerédj Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése (zárt ülés)

27. napirendi pont

Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése (zárt ülés)

28. napirendi pont

A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha, a Paksi Benedek Elek Óvoda és a Paksi Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatainak elbírálása (zárt ülés)

30. napirendi pont

„Gyermekeinkért” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

17. napirendi pont

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.-vel 2019. évre kötendő csekély összegű támogatási szerződés megkötése

5. napirendi pont

A hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Összesítő

22. napirendi pont

Alapítványi támogatások jóváhagyása

23. napirendi pont

A TOGETHER Projekthez kapcsolódó energiahatékonysági ajánlások, dokumentumok elfogadása

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

51/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

52/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Barnabás István interpellációja a Rókus kápolna melletti telken folyó építkezéssel kapcsolatban - "Miért hagyjuk, hogy tönkre tegyék városunk látképét?"

53/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Közalapítványok és alapítványok kuratóriumának beszámolója

54/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (DDKK Zrt.) 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló

9/2019. (IV.25.)

2019.04.24.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

10/2019. (IV.28.)

2019.04.24.
Az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

55/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatására kiírandó páylázat pályázati felhívásának elfogadása

11/2019. (IV.28.)

2019.04.24.
A hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

56/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
A hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatására kiírandó páylázat páylázati felhívásának elfogadása

57/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

58/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Döntés a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (Kiemelt II.)

12/2019. (IV.29.)

2019.04.24.
Döntés a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (Kiemelt II.)

59/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Paks Város Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata módosítása

60/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Paks Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési terve

61/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
A 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása

62/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Döntések a településrendezési eszközök módosításaival kapcsolatosan (Tehermentesítő út nyomvonalának módosítása a Fehérvári út Györkönyi utca közé eső szakaszon)

63/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Döntések a településrendezési eszköz (HÉSz) módosításával kapcsolatosan (állami főépítészi eljárás)

64/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
A Sokterületes (lakossági és önkormányzati igények) HÉSZ módosításban szereplő napelem parkkal kapcsolatos területrendezési hatósági eljárás iránti kérelem megerősítése

65/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
A Mezőföldvíz Kft. törzstőke emelése

66/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

67/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Köznevelési Szerződés megkötése a Pécsi Egyházmegyével

68/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
2. és 3. számú felnőtt vegyes fogorvosi körzet ellátása

69/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
2. és 3. számú felnőtt vegyes fogorvosi körzet ellátása

70/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Alapítványi támogatások jóváhagyása

71/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
A TOGETHER Projekthez kapcsolódó energiahatékonysági ajánlások, dokumentumok elfogadása

72/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Kérelem a 4847/2 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati megvásárlására és a 1972/11 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételére

73/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Kérelem a 4847/2 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati megvásárlására és a 1972/11 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételére

74/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
2019. évi rendes ülnökválasztás

75/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Paksi Bezerédj Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése

76/2019.(IV.24.)

2019.04.24.
Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése

77/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha intézményvezetői pályázatainak elbírálása

78/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
A Paksi Benedek Elek Óvoda intézményvezetői pályázatainak elbírálása

79/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
A Paksi Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatainak elbírálása

80/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
Tumpek Mihályné Paks, Kinizsi u. 18. szám alatti lakos fellebbezése

81/2019. (IV.24.)

2019.04.24.
„Gyermekeinkért” kitüntetés adományozása