Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Beszámoló Paks Város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. napirendi pont

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításáról (Településszerkezeti terv módosítása)

4. napirendi pont

Köznevelési szerződés megkötése a Fermentum Antropozófiai Műhely Közhasznú Egyesülettel

5. napirendi pont

„Paks, Kölesdi úton a Tolnai út közelében a gyalogosok biztonságos átkelésére, valamint a Paks, Kölesdi út – Elkerülő út csomópontban körforgalmú vagy jelzőlámpás forgalomirányítású csomópont kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány tárgyalása

6. napirendi pont

„Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, „Kezelői lehatárolási terv”, valamint „Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek (közvilágítás) helyszínrajz” elnevezésű terv tárgyalása

7. napirendi pont

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyesítése (882 hrsz., 883 hrsz.) és értékesítésre történő kijelölése (877/3 hrsz.)

9. napirendi pont

Pályázat beadása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatti döntésekről

10.1. napirendi pont

A helyi közösségi közlekedés normatív támogatás igényléshez szükséges nyilatkozatok

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

153/2020. (VI.29.)

2020.06.29. rendkívüli
Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatti döntésekről

26/2020. (VI.30.)

2020.06.29. rendkívüli
Beszámoló Paks Város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

154/2020. (VI.29.)

2020.06.29. rendkívüli
Beszámoló Paks Város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról - szociális feladatok ellátásáról szóló szakmai beszámoló

27/2020. (VI.30.)

2020.06.29. rendkívüli
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

155/2020. (VI.29.)

2020.06.29. rendkívüli
Döntés a településrendezési eszközök módosításáról (Településszerkezeti terv módosítása)

156/2020. (VI.29.)

2020.06.29. rendkívüli
Köznevelési szerződés megkötése a Fermentum Antropozófiai Műhely Közhasznú Egyesülettel

157/2020. (VI.29.)

2020.06.29. rendkívüli
„Paks, Kölesdi úton a Tolnai út közelében a gyalogosok biztonságos átkelésére, valamint a Paks, Kölesdi út – Elkerülő út csomópontban körforgalmú vagy jelzőlámpás forgalomirányítású csomópont kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány tárgyalása

158/2020. (VI.29.)

2020.06.29. rendkívüli
„Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út engedélyezési és kivitelei terveinek elkészítése, „Kezelői lehatárolási terv”, valamint „Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út engedélyezési és kivitelei terveinek elkészítése, Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek (közvilágítás) helyszínrajz” elnevezésű terv tárgyalása

159/2020. (VI.29.)

2020.06.29. rendkívüli
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyesítése (882 hrsz., 883 hrsz.) és értékesítésre történő kijelölése (877/3 hrsz.)

160/2020. (VI.29.)

2020.06.29. rendkívüli
Pályázat beadása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

161/2020. (VI.29.)

2020.06.29. rendkívüli
A helyi közösségi közlekedés normatív támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok