Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Beszámoló a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. tevékenységéről

2. napirendi pont

A köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

3. napirendi pont

A helyi adókról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont

Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

6. napirendi pont

Beszámoló Paks Város 2020. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról

7. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési koncepciója

8. napirendi pont

Döntés Paks, Kápolna utca - Zsíros köz út- és közműfelújítás, építés megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészíttetéséről

9. napirendi pont

Döntés Paks, Bóbita bölcsőde épületének felújítása, funkcióváltása, óvodai átalakítása megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészíttetéséről

10. napirendi pont

A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó partnerségi vélemények elfogadása (településképi rendelettel való összhang miatt)

11. napirendi pont

A víziközmű-szolgáltatási ágazat 2021-2034. közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

16. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út fejlesztése)

18. napirendi pont

Kulturális intézmények alapító okiratának módosítása

19. napirendi pont

CityOps Városüzemeltetés Támogatórendszer felülvizsgálata

20. napirendi pont

Paks Vácika telektömb 13842, 13843, 12844, 13845, 13847/1, 13847/2, 13849 hrsz-okat érintő területének belterületbe vonása

21. napirendi pont

A 3568 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételéhez szükséges határozat módosítása

22. napirendi pont

A Paks belterület 5021 hrsz.-ú ingatlan teljes területének tulajdonszerzése a Sportcélú létesítmények építéséhez (sportcsarnok, jégcsarnok)

23. napirendi pont

Protheus Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőke-emelése és alapszabályának módosítása

24. napirendi pont

Vak Bottyán Közalapítvány Alapító Okirat módosítás

12. napirendi pont

A nem közművel gyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló és javaslat a közszolgáltatás díjára

13. napirendi pont

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

17. napirendi pont

Döntés a Környezeti Vizsgálat szükségességéről (Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út fejlesztése)

14. napirendi pont

Tájékoztatás a Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása tárgyú pályázat záró ellenőrzéséről

Összesítő

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Döntések

31/2020. (XI. 12.)

2020.11.11
Paks Város közigazgatási területén kötelező maszkviselés elrendeléséről

207/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Választókerületi céltartalék felhasználása

208/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Választókerületi céltartalék felhasználása

209/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Választókerületi céltartalék felhasználása

210/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Védett épületek felújítási, korszerűsítési, építési munkáinak támogatása 2020. év 2. félév

211/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Felhalmozási céltartalék terhére végzendő munkák megvalósításához forrás biztosítása

212/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Felhalmozási céltartalék terhére végzendő munkák megvalósításához forrás biztosítása

213/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Felhalmozási céltartalék terhére végzendő munkák megvalósításához forrás biztosítása

214/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Beszámoló a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. tevékenységéről

32/2020. (XI. 12.)

2020.11.11
A köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

33/2020. (XI. 12.)

2020.11.11
A helyi adókról szóló 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

34/2020. (XI. 12.)

2020.11.11
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

35/2020. (XI. 12.)

2020.11.11
Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

215/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Beszámoló Paks Város 2020. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról

216/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési koncepciója

217/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Döntés Paks, Kápolna utca - Zsíros köz út- és közműfelújítás, építés megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészíttetéséről

218/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Döntés Paks, Bóbita bölcsőde épületének felújítása, funkcióváltása, óvodai átalakítása megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészíttetéséről

219/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó partnerségi vélemények elfogadása (településképi rendelettel való összhang miatt)

220/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
A víziközmű-szolgáltatási ágazat 2021-2035 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

221/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
A nem közművel gyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló és javaslat a közszolgáltatás díjára

36/2020. (XI. 12.)

2020.11.11
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

222/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
A DC DUNAKOM Zrt.-vel kötött támogatási szerződés időarányos teljesítéséről szóló 2020. III. negyedéves jelentés

223/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út fejlesztése)

224/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Döntés a Környezeti Vizsgálat szükségességéről (Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út fejlesztése)

225/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Kulturális intézmények alapító okiratának módosítása

226/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Kulturális intézmények alapító okiratának módosítása

227/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
CityOps Városüzemeltetés Támogató rendszer felülvizsgálata

234/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
A Paksi Gyógyászati Központ főigazgatói beosztásának ellátásra kiírt pályázat elbírálása

233/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Vak Bottyán Tehetséggondozó Közalapítvány” alapító okiratának módosítása

232/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Protheus Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőke emelése és alapszabályának módosítása

231/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Protheus Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőke emelése és alapszabályának módosítása

230/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
A Paks belterület 5021 hrsz-ú ingatlan teljes területének tulajdonszerzése a Sportcélú létesítmények építéséhez (sportcsarnok, jégcsarnok)

229/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
A 3568 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételéhez szükséges határozat módosítása

228/2020. (XI. 11.)

2020.11.11
Paks Vácika telektömb 13842, 13843, 12844, 13845, 13847/1, 13847/2, 13849 hrsz-okat érintő területének belterületbe vonása