Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirendi pont

A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha alapító okiratának módosítása

3. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata, mint megrendelő és a Paksi Közlekedési Kft. mint szolgáltató között 2021. január 26. napjával aláírt és a 101/2021.(V. 04.) számú határozattal módosított Közszolgáltatási Szerződés 5.B számú mellékletének tervezett módosításáról

4. napirendi pont

Megállapodás erdészeti hatósági eljárási díj átvállalására

5. napirendi pont

Megállapodás műszaki, pénzügyi előkészítésről a paksi 104/2, 154/1 és 2547 helyrajzi számokat érintő tulajdonviszonyok rendezése kapcsán

6. napirendi pont

A Mezőföldvíz Kft. társasági szerződésének módosítása

7. napirendi pont

4864/5 hrsz alatt felvett közterület elnevezése a Vácikában

8. napirendi pont

A 60/2021. (III. 17.) Kt. számú határozat módosítása

9. napirendi pont

Településrendezési szerződés megkötése a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel

10. napirendi pont

Paks, 5310, 5312/21, 5312/22, 5312/23, 5331/1, 5331/2, hrsz-ú ingatlanokon (Vácika „déli tömb”) vízi közművek (ivóvízvezeték, szennyvízvezeték) megépítésére, úttelkek térítésmentes átvételére vonatkozó megállapodás megkötése

11. napirendi pont

A kiemelt fejlesztési terület kiegészítése (Pollack Mihály utcai lakóterület fejlesztés), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása (a PIP Nonprofit Kft. kérelmének kiegészítése)

12. napirendi pont

Pályázat benyújtása a Klímabarát Települések Szövetsége által meghirdetett "Klímabarát díj 2021" évi pályázatára

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

184/2021. (VI.30.)

2021.06.30.
Pályázat benyújtása a Klímabarát Települések Szövetsége által meghirdetett "Klímabarát díj 2021" évi pályázatára

183/2021. (VI.30.)

2021.06.30.
A kiemelt fejlesztési terület kiegészítése (Pollack Mihály utcai lakóterület fejlesztés), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása (a PIP Nonprofit Kft. kérelmének kiegészítése)

182/2021. (VI.30.)

2021.06.30.
Paks, 5310, 5312/21, 5312/22, 5312/23, 5331/1, 5331/2, hrsz-ú ingatlanokon (Vácika „déli tömb”) vízi közművek (ivóvízvezeték, szennyvízvezeték) megépítésére, úttelkek térítésmentes átvételére vonatkozó megállapodás megkötése

181/2021. (VI.30.)

2021.06.30.
Településrendezési szerződés megkötése a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel

180/2021. (VI.30.)

2021.06.30.
A 60/2021. (III. 17.) Kt. számú határozat módosítása

179/2021. (VI.30.)

2021.06.30.
4864/5 hrsz alatt felvett közterület elnevezése a Vácikában

178/2021. (VI.30.)

2021.06.30.
A Mezőföldvíz Kft. társasági szerződésének módosítása

177/2021. (VI.30.)

2021.06.30.
Megállapodás műszaki, pénzügyi előkészítésről a paksi 104/2, 154/1 és 2547 helyrajzi számokat érintő tulajdonviszonyok rendezése kapcsán

176/2021. (VI.30.)

2021.06.30.
Megállapodás erdészeti hatósági eljárási díj átvállalására

175/2021. (VI.30.)

2021.06.30.
Paks Város Önkormányzata, mint megrendelő és a Paksi Közlekedési Kft. mint szolgáltató között 2021. január 26. napjával aláírt és a 101/2021.(V. 04.) számú határozattal módosított Közszolgáltatási Szerződés 5.B számú mellékletének tervezett módosításáról

174/2021. (VI.30.)

2021.06.30.
A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha alapító okiratának módosítása

24/2021. (VII.02.)

2021.06.30.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása