Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

2. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításához elkészült Munkaközi tervdokumentáció elfogadása (Városi csomag – Tárgyalásos eljárás)

3. napirendi pont

Döntés a Megawatt-Kelet Naperőmű Kft. kérelme kapcsán a Telepítési tanulmányterv elfogadásáról, továbbá a térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásának megerősítéséről.

4. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos Partnerségi véleményről előzetes tájékoztató szakaszban („Döntés a településrendezési eszközök módosításáról (képviselői és lakossági igények) – Városi csomag – Teljes eljárás”)

5. napirendi pont

A Paksi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

6. napirendi pont

A Paksi Polgármesteri Hivatal és a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

7. napirendi pont

Kormányzati funkció felvétele törzskönyvi nyilvántartásba

8. napirendi pont

A 2118/5 hrsz-ú kivett beépítetlen terület átminősítése

9. napirendi pont

A paksi külterület 0320/2 helyrajzi szám alatt felvett vízműkút és a paksi 0320/1 helyrajzi szám alatt felvett erdő, legelő besorolású ingatlanon elhelyezkedő vízműkút védőterülete valamint vízműkút megközelítését szolgáló út, mindösszesen 236 m2 alapterület kisajátításának kezdeményezése

10. napirendi pont

A DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. könyvvizsgálójának kijelölése és Alapszabályának módosítása

11. napirendi pont

DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt 2022. évi üzleti tervének elfogadása

12. napirendi pont

A Peter Cerny Alapítvány támogatásának jóváhagyása

14. napirendi pont

Döntés a Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. ázsiós tőkeemelése tárgyában

15. napirendi pont

„Paks Város Sportjáért” kitüntetés adományozása

16.1. napirendi pont

A paksi 1300/2 hrsz. alatt felvett magánút elnevezése (Panoráma köz)

13. napirendi pont

Alapítványi támogatások jóváhagyása

Összesítő

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

80/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
„Paks Város Sportjáért” kitüntetés adományozása

79/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
A paksi 1300/2 hrsz. alatt felvett magánút elnevezése (Panoráma köz)

78/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
Döntés a Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. ázsiós tőkeemelése tárgyában

77/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
Alapítványi támogatások jóváhagyása

76/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
A Peter Cerny Alapítvány támogatásának jóváhagyása

75/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt 2022. évi üzleti tervének elfogadása

74/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
A DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. könyvvizsgálójának kijelölése és Alapszabályának módosítása

73/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
A paksi külterület 0320/2 helyrajzi szám alatt felvett vízműkút és a paksi 0320/1 helyrajzi szám alatt felvett erdő, legelő besorolású ingatlanon elhelyezkedő vízműkút védőterülete valamint vízműkút megközelítését szolgáló út, mindösszesen 236 m2 alapterület kisajátításának kezdeményezése

72/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
A 2118/5 hrsz-ú kivett beépítetlen terület átminősítése

71/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
Kormányzati funkció felvétele törzskönyvi nyilvántartásba

70/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
A Paksi Polgármesteri Hivatal és a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

69/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
A Paksi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

68/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos Partnerségi véleményről előzetes tájékoztató szakaszban („Döntés a településrendezési eszközök módosításáról (képviselői és lakossági igények) – Városi csomag – Teljes eljárás”)

67/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
Döntés a térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásának megerősítéséről.

66/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
Döntés a Megawatt-Kelet Naperőmű Kft. kérelme kapcsán a Telepítési tanulmányterv elfogadásáról

65/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
A településrendezési eszközök módosításához elkészült Munkaközi tervdokumentáció elfogadása (Városi csomag – Tárgyalásos eljárás)

64/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

63/2022. (IV.20.)

2022.04.20.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról