Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

A polgármester 2021. évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és a 2022. évre járó szabadságának ütemezése

2. napirendi pont

Közművelődési megállapodás megkötése a Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal

3. napirendi pont

A 8012 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése

4. napirendi pont

A polgármester és az alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének megállapítása

5. napirendi pont

2022/2023-as tanévre vonatkozó intézményi felvételi körzetek véleményezése

6. napirendi pont

Kormányzati funkció felvétele törzskönyvi nyilvántartásba

7. napirendi pont

Pályázat beadása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

8. napirendi pont

Pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2021. évi pályázati kiírására

9. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos Partnerségi dokumentációk elfogadásáról, a Partnerségi véleményekről (PIP NKft. kérelmei)

11. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos Partnerségi véleményről (Paks városát érintő úttervezések kapcsán - „Paks, északi városrész bekötése a 6231. jelű úthoz” kiszabályozása, valamint az Atompark Kft. területeinek megközelítéséhez feltáró út kiszabályozása), valamint a Partnerségi dokumentáció elfogadásáról (Paks városát érintő úttervezések és ezek vonzata miatti településrendezési eszközök módosításához)

12. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításának előkészítése, megalapozása céljából elkészített Telepítési tanulmánytervek (TTT) jóváhagyásáról (Városi csomag - Tárgyalásos eljárás), valamint az IZSÉPKER PLUSZ Kft. kérelmével kapcsolatos HÉSZ módosítás folyamatának átmeneti szüneteltetéséről

13. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban Telepítési Tanulmányterv (Siklósi Csaba kérelme) további vizsgálatáról (Városi csomag – Teljes eljárás)

14. napirendi pont

Döntés a 243/2021. (XI.17.) határozat módosításáról

15. napirendi pont

Döntés a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügykörökhöz tartozó értékhatár módosításáról

16. napirendi pont

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

17. napirendi pont

Döntés a Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaságot érintő személyi kérdések tárgyában

18. napirendi pont

Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának jóváhagyása

19.1. napirendi pont

Paks Város Önkormányzatának a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó 2022. évi támogatási igénye

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Összesítő

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

24/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Paks Város Önkormányzatának a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó 2022. évi támogatási igénye

23/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának jóváhagyása

22/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Döntés a Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaságot érintő személyi kérdések tárgyában

21/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

20/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Döntés a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügykörökhöz tartozó értékhatár módosításáról

19/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Döntés a 243/2021. (XI.17.) határozat módosításáról

18/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban Telepítési Tanulmányterv (Siklósi Csaba kérelme) további vizsgálatáról (Városi csomag – Teljes eljárás)

17/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Döntés a településrendezési eszközök módosításának előkészítése, megalapozása céljából elkészített Telepítési tanulmánytervek (TTT) jóváhagyásáról, valamint az IZSÉPKER PLUSZ Kft. kérelmével kapcsolatos HÉSZ módosítás folyamatának átmeneti szüneteltetéséről

16/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Döntés a településrendezési eszközök módosításának előkészítése, megalapozása céljából elkészített Telepítési tanulmánytervek (TTT) jóváhagyásáról (Városi csomag - Tárgyalásos eljárás)

15/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos Partnerségi dokumentáció elfogadásáról (Paks városát érintő úttervezések és ezek vonzata miatti településrendezési eszközök módosításához)

14/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos Partnerségi véleményről (Paks városát érintő úttervezések kapcsán - „Paks, északi városrész bekötése a 6231. jelű úthoz” kiszabályozása, valamint az Atompark Kft. területeinek megközelítéséhez feltáró út kiszabályozása)

13/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos Partnerségi véleményekről és a partnerségi szakasz lezárásáról (PIP NKft. kérelmei)

12/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos Partnerségi dokumentációk elfogadásáról (PIP NKft. kérelmei)

11/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2021. évi pályázati kiírására

10/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Pályázat beadása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

9/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Kormányzati funkció felvétele törzskönyvi nyilvántartásba

8/2022. (01.26.)

2022.01.26.
2022/2023-as tanévre vonatkozó intézményi felvételi körzetek véleményezése

7/2022. (01.26.)

2022.01.26.
A főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének, valamint idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása

6/2022. (01.26.)

2022.01.26.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének megállapítása

5/2022. (01.26.)

2022.01.26.
A polgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítása

4/2022. (01.26.)

2022.01.26.
A 8012 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése

3/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Közművelődési megállapodás megkötése a Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal

2/2022. (01.26.)

2022.01.26.
A polgármester 2021. évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és a 2022. évre járó szabadságának ütemezése

1/2022. (01.26.)

2022.01.26.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról