Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Döntés a Megawatt-Kelet Naperőmű Kft. kérelme kapcsán kiemelt fejlesztési terület kijelöléséről, valamint a településrendezési eszközök módosításának elindításáról

2. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (PIP Nonprofit Kft. kérelmei kapcsán)

3. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban az IZSÉPKER PLUSZ Kft. kérelme tekintetében

4. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításáról - Paks városát érintő utak megvalósításához szükséges pótkisajátítás miatt

5. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés (Városi csomag – Teljes eljárás) kiegészítése – Fő utca felújítás (körforgalom)

6. napirendi pont

Ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzése (paksi 1054/1 hrsz.)

7. napirendi pont

A Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány támogatásának jóváhagyása

8. napirendi pont

Tájékoztató a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és Városfejlesztési Program készítéséről

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

123/2022. (VI.22.)

2022.06.22. rendkívüli
Tájékoztató a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és Városfejlesztési Program készítéséről

122/2022. (VI.22.)

2022.06.22. rendkívüli
A Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány támogatásának jóváhagyása

121/2022. (VI.22.)

2022.06.22. rendkívüli
Ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzése (paksi 1054/1 hrsz.)

120/2022. (VI.22.)

2022.06.22. rendkívüli
A településrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés (Városi csomag – Teljes eljárás) kiegészítése – Fő utca felújítás (körforgalom)

119/2022. (VI.22.)

2022.06.22. rendkívüli
Döntés a településrendezési eszközök módosításáról - Paks városát érintő utak megvalósításához szükséges pótkisajátítás miatt

118/2022. (VI.22.)

2022.06.22. rendkívüli
Az Önkormányzat és az IZSÉPKER PLUSZ Kft. között létrejött településrendezési szerződés megszüntetésének kezdeményezése

12/2022. (VI.22.)

2022.06.22. rendkívüli
Paks Város Helyi Építési szabályzatáról szóló 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

117/2022. (VI.22.)

2022.06.22. rendkívüli
A 92/2016. (VIII.17.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv módosításának elfogadásáról (PIP Nonprofit Kft. kérelmei kapcsán)

116/2022. (VI.22.)

2022.06.22. rendkívüli
Döntés a Megawatt-Kelet Naperőmű Kft. kérelme kapcsán kiemelt fejlesztési terület kijelöléséről, valamint a településrendezési eszközök módosításának elindításáról