Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Beszámoló a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. tevékenységéről

3. napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont

A lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont

Döntés a magassági vonalatknak, magassági pontoknak a HÉSZ-ben történő megjelenítéséről

6. napirendi pont

Döntés az MVM PA Zrt. által az erőmű északi és déli bekötő útjai között K_Z/ae jelű építési övezetre készíttetett Telepítési Tanulmányterv elfogadásáról

7. napirendi pont

Döntések a településrendezési eszközök módosítáaival kapcsolatosan (Tehermentesítő úr nyomvonalának módosítása)

8. napirendi pont

Beszámoló Paks város 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról

9. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciója

10. napirendi pont

A lakossági és önkormányzati igényekkel kapcsolatos településrendezési eszközök módosításához beérkezett újabb lakossági igények elfogadása

11. napirendi pont

A víziközmű-szolgáltatási ágazat 2019-2033 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

12. napirendi pont

A DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ázsiós tőkeemelése

13. napirendi pont

Együttműködési megállapodás a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatainak és a Paks Kistérségi Szociális Központ gazdasági feladatainak ellátására

14. napirendi pont

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

15.1. napirendi pont

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. ázsiós tőkeemelése

2. napirendi pont

Beszámoló a DC Dunakom Zt. tevékenységéről

15.2. napirendi pont

A 4. számú felnőtt vegyes fogorvosi körzet ellátása

15.3. napirendi pont

Pályázat benyújtása a hajléktalan nappali melegedő meghosszabbított nyitva tartása miatt

15.4. napirendi pont

Sportcsarnok Fehérvári út 3144/2 helyrajzi számú ingatlanon való elhelyezésének támogatói döntése

15.5. napirendi pont

Vácika "L" jelű tömbbel határos paksi 5343 hrsz. ingatlan megvásárlása és az 5337 hrsz. ingatlan ingyenes tulajdonba vétele

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

181/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

182/2018. (X.25.)

2018.11.14.
Beszámoló a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. tevékenyéségről

183/2018. (X.25.)

2018.11.14.
Beszámoló a DC Dunakom Zrt. tevékenységéről

35/2018. (XI.16.)

2018.11.14.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

36/2018. (XI.16.)

2018.11.14.
A lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

184/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
Döntés a magassági vonalaknak/magassági pontoknak a HÉSZ-ben történő megjelenítéséről

185/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
Döntés az MVM PA Zrt. által az erőmű északi és déli bekötő útjai közötti K-Z/ae jelű építési övezetre készítettett Telepítési Tanulmányterv elfogadásáról

186/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
Döntések a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan (Tehermentesítő út nyomvonalának módosítása)

187/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról

188/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciója

189/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
A lakossági és önkormányzati igényekkel kapcsolatos településrendezési eszközök módosításához beérkezett újabb igények elfogadása

190/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
A víziközmű-szolgáltatási ágazat 2019-2033 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

191/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
A DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ázsiós tőkeemelése

192/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
Együttműködési megállapodás a PAksi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatainak, és a Paks Kistérségi Szociális Központ gazdasági feladatainak ellátására

193/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
Paksi Többcélű Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

194/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkoási Zrt. ázsiós tőkeemelése

195/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
A 4. számú felnőtt vegyes fogorvosi körzet ellátása

196/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
Pályázat benyújtása a hajléktalan nappali melegedő meghosszabbított nyitva tartása miatt

197/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
Sportcsarnok Fehérvári út 3144/2 helyrajzi számú ingatlanon való elhelyezésének támogatói döntése

198/2018. (XI.14.)

2018.11.14.
Vácika "L" jelű tömbbel határos paksi 5343 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása és az 5337 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele