Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 7/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata 2021. évi átmenti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet

3. napirendi pont

A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

4. napirendi pont

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról szóló 15/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont

A lakások lakbéreinek megállapításáról szóló 16/1994. (VII. 1.) önkormányzati rendeletbe foglalt lakbérek felülvizsgálata

6. napirendi pont

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2000. (IX. 25.) önkormányzati rendeletben szabályozott szolgáltatási díjak felülvizsgálata

7. napirendi pont

A nem közművel gyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló és javaslat a közszolgáltatás díjára

8. napirendi pont

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

9. napirendi pont

Iskolaorvosi körzet ellátása

10. napirendi pont

Javaslat a képviselő-testület 2022. évi munkatervére

11. napirendi pont

Polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsban végzett munkájáról

12. napirendi pont

Beszámoló a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban végzett munkáról

13. napirendi pont

Polgármester beszámolója a Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról

14. napirendi pont

Beszámoló a Paksi Polgármesteri Hivatal munkájáról

15. napirendi pont

A 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

16. napirendi pont

Belső ellenőrzési stratégiai terv 2022-2025

17. napirendi pont

Döntés a Megawatt-Kelet Naperőmű Kft. kérelme tovább vizsgálatának támogatásáról

18. napirendi pont

A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola alapítványának támogatása Tolna megyei helytörténeti kiadvány beszerzésére

19. napirendi pont

Az 5349, 5347, 0342/1, 0323/1, 5348/6 és 5348/4 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése

20. napirendi pont

Döntés a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselői státuszmódosításáról és személyi kérdésekről

21. napirendi pont

„Paks Kultúrájáért” kitüntetés adományozása

Összesítő

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

252/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

253/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
Humánpolitikai Bizottság nem képviselő (külső) tagjának megválasztása, eskütétele

36/2021. (XII.20.)

2021.12.16.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 7/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása

37/2021. (XII.20.)

2021.12.16.
Paks Város Önkormányzata 2021. évi átmenti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet

38/2021. (XII.20.)

2021.12.16.
A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

263/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
A 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

262/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
Beszámoló a Paksi Polgármesteri Hivatal munkájáról

261/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
Polgármester beszámolója a Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról

260/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
Polgármester beszámolója a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsban végzett munkáról

259/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
Polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsban végzett munkájáról

258/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
Javaslat a képviselő-testület 2022. évi munkatervére

257/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
Iskolaorvosi körzet ellátása

40/2021. (XII.20.)

2021.12.16.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

256/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
A nem közművel gyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló és javaslat a közszolgáltatás díjára

255/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2000. (IX. 25.) önkormányzati rendeletben szabályozott szolgáltatási díjak felülvizsgálata

254/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
A lakások lakbéreinek megállapításáról szóló 16/1994. (VII. 1.) önkormányzati rendeletbe foglalt lakbérek felülvizsgálata

39/2021. (XII.20.)

2021.12.16.
A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról szóló 15/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

264/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
Belső ellenőrzési stratégiai terv 2022-2025

265/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
Döntés a Megawatt-Kelet Naperőmű Kft. kérelme tovább vizsgálatának támogatásáról

266/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola alapítványának támogatása Tolna megyei helytörténeti kiadvány beszerzésére

267/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
A 0323/1, 0342/1, 5347, 5348/4, 5348/6 és 5349 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése

268/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
Döntés a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselői státuszmódosításáról és személyi kérdésekről

269/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
Döntés a Környezeti értékelésre érkezett véleményekről szóló tájékoztatás elfogadásáról (Paks városát érintő úttervezések kapcsán)

270/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
Döntés a Környezeti vizsgálat lefolytatásának mellőzéséről (Paks városát érintő úttervezések kapcsán - "Paks északi városrész bekötése a 6231. jelű úthoz" kiszabályozása, valamint az Atompark Kft. területeinek megközelítéséhez feltáró út kiszabályozása)

271/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
Javaslat a polgármester jutalmazására

272/2021. (XII.16.)

2021.12.16.
"Paks Kultúrájáért" kitüntetés adományozása