Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirendi pont

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 7/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés (Városi csomag – Teljes eljárás) kiegészítése

5. napirendi pont

Döntés a Környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről (Városi csomag – Tárgyalásos eljárás)

6. napirendi pont

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása

7. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2021. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadása

8. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve

9. napirendi pont

Pályázati felhívás jóváhagyása az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló 23/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet alapján

10. napirendi pont

A 0329/23 hrsz-ú ingatlanból 21/10000 tulajdoni hányad része értékesítésre történő kijelölése

11. napirendi pont

Paks külterület 055/4 hrsz, 057/6 hrsz, 057/12 hrsz, 060/3 hrsz alatt felvett ingatlanok belterületbe vonása

12. napirendi pont

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról tárgyú közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

13. napirendi pont

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása hűtőház épületének üzemeltetése tárgyában

14. napirendi pont

A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola átszervezésének véleményezése

15. napirendi pont

Pályázati felhívás közzététele az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 10/2019. (IV.28.) önkormányzati rendelet, valamint a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 11/2019. (IV.28.) önkormányzati rendelet alapján

16. napirendi pont

A 10/2022. (I.26.) határozat módosítása

18. napirendi pont

„Paks Város Környezetéért” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

19. napirendi pont

„Paks Város Közbiztonságáért” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

17. napirendi pont

Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

Összesítő

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

20.1. napirendi pont

Települési hozzájárulás emelése a Paksi Központi orvosi ügyelet működtetéséhez

20.2. napirendi pont

A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

61/2022. (III.23.)

2022.03.23.
Szabó Péter polgármester összeférhetetlenségi ügyének vizsgálata és az ebből következő eljárások lefojtatása

60/2022. (III.23.)

2022.03.23.
Szabó Péter polgármester összeférhetetlenségi ügyének vizsgálata és az ebből következő eljárások lefojtatása

59/2022. (III.23.)

2022.03.23.
„Paks Város Közbiztonságáért” kitüntetés adományozása

58/2022. (III.23.)

2022.03.23.
„Paks Város Környezetéért” kitüntetés adományozása

57/2022. (III.23.)

2022.03.23.
A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

56/2022. (III.23.)

2022.03.23.
Települési hozzájárulás emelése a Paksi Központi orvosi ügyelet működtetéséhez

55/2022. (III.23.)

2022.03.23.
Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

54/2022. (III.23.)

2022.03.23.
A 10/2022. (I.26.) határozat módosítása

53/2022. (III.23.)

2022.03.23.
Pályázati felhívás közzététele a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 11/2019. (IV.28.) önkormányzati rendelet alapján

52/2022. (III.23.)

2022.03.23.
Pályázati felhívás közzététele az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 10/2019. (IV.28.) önkormányzati rendelet alapján

51/2022. (III.23.)

2022.03.23.
A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola átszervezésének véleményezése

50/2022. (III.23.)

2022.03.23.
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása hűtőház épületének üzemeltetése tárgyában

49/2022. (III.23.)

2022.03.23.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról tárgyú közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

48/2022. (III.23.)

2022.03.23.
Paks külterület 055/4 hrsz, 057/6 hrsz, 057/12 hrsz, 060/3 hrsz alatt felvett ingatlanok belterületbe vonása

47/2022. (III.23.)

2022.03.23.
A 0329/23 hrsz-ú ingatlanból 21/10000 tulajdoni hányad része értékesítésre történő kijelölése

46/2022. (III.23.)

2022.03.23.
Pályázati felhívás jóváhagyása az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló 23/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet alapján

45/2022. (III.23.)

2022.03.23.
Paks Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve

44/2022. (III.23.)

2022.03.23.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2021. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadása

43/2022. (III.23.)

2022.03.23.
Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása - TELEPAKS Médiacentrum Nkft.

42/2022. (III.23.)

2022.03.23.
Döntés a Környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről (Városi csomag – Tárgyalásos eljárás)

41/2022. (III.23.)

2022.03.23.
A településrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés (Városi csomag – Teljes eljárás) kiegészítése

6/2022. (III.28.)

2022.03.23.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

5/2022. (III.28.)

2022.03.23.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 7/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása

4/2022. (III.28.)

2022.03.23.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

40/2022. (III.23.)

2022.03.23.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról