Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Paksi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2018. I. félévi tevékenységéről

2. napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont

Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról szóló rendelet megalkotása

4. napirendi pont

A helyi adókról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont

A Paksi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása

6. napirendi pont

Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az eljárás során alkalmazott szolgáltatási díjakról szóló 30/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelet módosítása

7. napirendi pont

Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

8. napirendi pont

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

9. napirendi pont

Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről

11. napirendi pont

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

12. napirendi pont

A paksi 0326/3 hrsz.-ú 7,91 ha nagyságú földterület használatba adása a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak hulladékhasznosító létesítmény kapacitásának bővítése céljára

13. napirendi pont

Az I. és a II. számú fogorvosi körzet ellátása

14. napirendi pont

A hagyományos és az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatása kiírt pályázati felhívásra beérkezett érvényes pályázatok támogatásának jóváhagyása

15. napirendi pont

Polgármesteri hivatal energetikai felújítása

16. napirendi pont

Ingatlan tulajdonszerzés a Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút építéséhez

17. napirendi pont

2018. évi közbeszerzési terv módosítása

18. napirendi pont

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt könyvvizsgálójának díjazása

19. napirendi pont

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Cégjegyzési és Kötelezettségvállalási Szabályzat

20. napirendi pont

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának 2018. I. félévi beszámolója a PFV Zrt. működéséről

21. napirendi pont

DC Dunakom Zrt. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása

22. napirendi pont

A paksi 5122/122 ingatlannal, illetve a 12979 hrsz., 12980 hrsz., 12981/1 hrsz., 12981/2 hrsz., 12982 hrsz., 12977 hrsz., 12978 hrsz. ingatlanokkal kapcsolatos vételi kérelmek tárgyalása

23. napirendi pont

A paksi 1564 hrsz.-ú (Paks, Anna utca 31.) ingatlan önkormányzat általi megvételére vonatkozó kérelem tárgyalása

24. napirendi pont

A paksi 8143 hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelölése

10. napirendi pont

Döntések a településrendezési eszközök módosításaival kapcsolatosan

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Összesítő

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2018. szeptember 2-i időközi önkormányzati képviselő választás eredményéről

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2018. szeptember 2-i időközi önkormányzati képviselő választás eredményéről

Helyi önkormányzati képviselő eskütétele

Helyi önkormányzati képviselő eskütétele

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

135/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

136/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Paksi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2018. I. félévi tevékenységéről

25/2018. (IX.14.)

2018.09.12.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

26/2018. (IX.14.)

2018.09.12.
Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról szóló rendelet megalkotása

27/2018. (IX.14.)

2018.09.12.
A helyi adókról szóló 29/2015. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

137/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
A Paksi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

28/2018. (IX.14.)

2018.09.12.
Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az eljárás során alkalmazott szolgáltatási díjakról szóló 30/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosítása

29/2018. (IX.14.)

2018.09.12.
Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

30/2018. (IX.14.)

2018.09.12.
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

138/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Beszámoló Paks város 2018. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről

139/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan (Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Telepítési Tanulmányterv)

140/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan (Liget uttcai Települési Tanulmányterv)

141/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Döntések a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan (Kiemelt I. partnerségi vélemények elfogadása)

142/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan (Duna-part Gesztenyesor kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, a HÉSz módosítás elindításáról és a tervezési program jóváhagyása)

143/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Döntések a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan (DC Dunakom inert hulladéklerakó kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, a HÉSz módosítás elindításáról és a tervezési program jóváhagyása)

144/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan (Liget utcai övezet határ pontosítása)

145/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Döntés a településrendezési eszközök módosítával (Csámpa belterületbe vonás és belterületi határvonal módosítás kiegészítése)

146/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan (A Kiemelt II. módosítással kapcsolatos Települési Tanulmánytervről szóló döntés)

147/2018. (IX. 12.)

2018.09.12.
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

147/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

148/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
A paksi 0326/3 hrsz-ú 7.91 ha nagyságú földterület használatba adása a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak hulladékhasznosító létesítmény kapacitásának bővítése céljára

149/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Az 1. és 2. számú fogrovosi körzet ellátása (Dr. Taya Yusuf)

150/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Az 1. és 2. számú fogorvosi körzet ellátása (Dr. Grosán Tímea)

151/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
A hagyományos és iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatása kiírt pályázati felhívásra beérkezett érvényes pályázatok támogatásának jóváhagyása

152/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

153/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Ingatlan tulajdonszerzés a Paks - Dunakömlőd közötti kerékpárút építéséhez

154/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Ingatlan tulajdonszerzés a Paks - Dunakömlőd közötti kerékpárút építéséhez

155/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
2018. évi közbeszerzési terv módosítása

156/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Cégjegyzési és Kötelezettségvállalási Szabályzat elfogadása

157/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának 2018. I. félévi beszámolója a PFV Zrt. működéséről

158/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
DC Dunakom Zrt. Felügyelő Bizottsága ügyrendének elfogadása

159/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
A paksi 5122/122 hrsz-ú ingatlannal, illetve a 12979, 12980, 12981/1, 12981/2, 12982, 12977, 12978 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos vételi kérelmek tárgyalása

160/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
A paksi 5122/122 hrsz-ú ingatlannal, illetve a 12979, 12980, 12981/1, 12981/2, 12982, 12977, 12978 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos vételi kérelmek tárgyalása

161/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
A paksi 1564 hrsz-ú (Paks, Anna utca 31.) ingatlan önkormányzat általi megvételre vonatkozó kérelem tárgyalása

162/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
A paksi 8143 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése

163/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Alapítványi támogatás jóváhagyása

31/2018. (IX.14.)

2018.09.12.
A nemzetközi eredményeket elérő paksi spórtolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról szóló 15/2014. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítása

164/2018. (IX.12.)

2018.09.12.
Munkacsoport létrehozása