Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

2. napirendi pont

A lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont

Beszámoló Paks Város 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

5. napirendi pont

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

6. napirendi pont

Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló elfogadása

7. napirendi pont

DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. 2021. évi beszámoló elfogadása

8. napirendi pont

A Volánbusz Zrt. 2021. évi (január) tevékenységéről szóló módosított beszámoló elfogadása

9. napirendi pont

A Paksi Közlekedési Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyása

10. napirendi pont

A Paksi Közlekedési Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

16. napirendi pont

A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium átszervezésének véleményezése

17. napirendi pont

Kormányzati funkció felvétele törzskönyvi nyilvántartásba

18. napirendi pont

A 1734 hrsz.,1566 hrsz.,8111 hrsz és a 882/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának átruházásához szükséges előzetes döntés meghozatala

19. napirendi pont

A 7/2015 (V.26.) Kt. számú határozat visszavonása

20. napirendi pont

A Medicopter Alapítvány támogatásának jóváhagyása

22. napirendi pont

„Pongrácz Sándor” kitüntetés adományozása

23. napirendi pont

„Gyermekeinkért” kitüntetés adományozása

24. napirendi pont

„Deák Ferenc” kitüntetés adományozása

11. napirendi pont

Döntés a Paksi Közlekedési Kft. új ügyvezetőjének megválasztása és az Alapító okirat módosítása tárgyában

13. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2021. évi tevékenységéről, valamint 2021.évi számviteli beszámoló elfogadásáról

14. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolója

21.1. napirendi pont

Felhatalmazás a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges megállapodások megkötéséhez

21.2. napirendi pont

Felhatalmazás adása a polgármesternek a Mezőföldvíz Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Összesítő

21.3. napirendi pont

A Paks II. Zrt-vel megkötendő településrendezési szerződés jóváhagyása

21.4. napirendi pont

A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

21.6. napirendi pont

Ingatlan közterületté történő átminősítése (paksi 4634/2 hrsz)

21.5. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosítása során újonnan beépítésre szánt területekkel kapcsolatosan (PIP NKft. kérelmei)

21.7. napirendi pont

Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló elfogadása

12. napirendi pont

A Protheus Holding Zrt. 2021. évi beszámolója

15. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos Partnerségi véleményről előzetes tájékoztató szakaszban KIEGÉSZÍTÉS („Döntés a településrendezési eszközök módosításáról (képviselői és lakossági igények) – Városi csomag – Teljes eljárás”)

21.8. napirendi pont

A Protheus Holding Zrt. beszámolójának megismerése, továbbá döntés a Protheus Holding Zrt. alaptőkéjének kötelező leszállításáról, és az Alapszabály alaptőke-leszállításra tekintettel szükséges módosításáról, egyidejűleg döntés a Társaság 100 %-os részvénycsomagjának értékesítésre történő kijelöléséről, illetve az értékesítés eredménytelensége esetén döntés a Társaság megszüntetése tárgyában

21.9. napirendi pont

Döntés a Paksi Közlekedési Kft. kisebbségi, 49 %-os üzletrészcsomagjának értékesítésre történő kijelöléséről, a Protheus Holding Zrt. 100%-os részvénycsomagjának napirendjén szereplő értékesítésre kijelöléséhez kapcsolódóan

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

81/2022. (V.25.)

2022.05.25.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

82/2022. (V.25.)

2022.05.25.
Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

8/2022. (V.27.)

2022.05.25.
A lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

9/2022. (V.27.)

2022.05.25.
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

10/2022. (V.27.)

2022.05.25.
Beszámoló Paks Város 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

11/2022. (V.27.)

2022.05.25.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

83/2022. (V.25.)

2022.05.25.
Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló elfogadása

84/2022. (V.25.)

2022.05.25.
DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. 2021. évi beszámoló elfogadása

85/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A Volánbusz Zrt. 2021. évi (január) tevékenységéről szóló módosított beszámoló elfogadása

86/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A Paksi Közlekedési Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyása

87/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A Paksi Közlekedési Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

88/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A Protheus Holding Zrt. beszámolójának megismerése és a szükséges döntések meghozatala

89/2022. (V.25.)

2022.05.25.
Döntés a Protheus Holding Zrt. alaptőkéjének kötelező leszállításáról, és az Alapszabály alaptőke-leszállításra tekintettel szükséges módosításáról

90/2022. (V.25.)

2022.05.25.
Döntés a Társaság 100 %-os részvénycsomagjának értékesítésre történő kijelöléséről - Protheus Holding Zrt.

91/2022. (V.25.)

2022.05.25.
az értékesítés eredménytelensége esetén döntés a Társaság megszüntetése tárgyában - Protheus Holding Zrt.

92/2022. (V.25.)

2022.05.25.
Döntés a Paksi Közlekedési Kft. kisebbségi, 49 %-os üzletrészcsomagjának értékesítésre történő kijelöléséről

93/2022. (V.25.)

2022.05.25.
Döntés a Paksi Közlekedési Kft. új ügyvezetőjének megválasztása és az Alapító okirat módosítása tárgyában

94/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A Protheus Holding Zrt. 2021. évi beszámolója

95/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2021. évi tevékenységéről, valamint 2021.évi számviteli beszámoló elfogadásáról

96/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolója

103/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A 7/2015 (V.26.) Kt. számú határozat visszavonása

104/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A Medicopter Alapítvány támogatásának jóváhagyása

102/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A 1734 hrsz., 1566 hrsz., 8111 hrsz és a 882/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának átruházásához szükséges előzetes döntés meghozatala

101/2022. (V.25.)

2022.05.25.
Kormányzati funkció felvétele törzskönyvi nyilvántartásba

100/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium átszervezésének véleményezése

99/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos előzetes tájékoztatási szakaszban tett Partnerségi vélemények elfogadásáról (képviselői és lakossági igények) – Városi csomag – Teljes eljárás)

98/2022. (V.25.)

2022.05.25.
Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban (képviselői és lakossági igények) – Városi csomag – Teljes eljárás) - Alvég utcái összekötése tehermentesítő úttal

97/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatójának kifizetendő prémium elfogadásáról

105/2022. (V.25.)

2022.05.25.
Felhatalmazás a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges megállapodások megkötéséhez

106/2022. (V.25.)

2022.05.25.
Felhatalmazás adása a polgármesternek a Mezőföldvíz Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására

107/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A Paks II. Zrt-vel megkötendő településrendezési szerződés jóváhagyása

108/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A 183/2020. (IX.9.) határozat módosítása

109/2022. (V.25.)

2022.05.25.
A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

110/2022. (V.25.)

2022.05.25.
Döntés a településrendezési eszközök módosítása során újonnan beépítésre szánt területekkel kapcsolatosan (PIP NKft. kérelmei)

111/2022. (V.25.)

2022.05.25.
Ingatlan közterületté történő átminősítése (paksi 4634/2 hrsz)

112/2022. (V.25.)

2022.05.25.
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló elfogadása

113/2022. (V.25.)

2022.05.25.
„Pongrácz Sándor” kitüntetés adományozása

114/2022. (V.25.)

2022.05.25.
„Gyermekeinkért” kitüntetés adományozása

115/2022. (V.25.)

2022.05.25.
„Deák Ferenc” kitüntetés adományozása