Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Települési Értéktár Bizottság beszámolója (2019. II. félévről)

2. napirendi pont

A Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója és gazdasági igazgatója foglalkoztatási jogviszonyának átalakítása

3. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

4. napirendi pont

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

6. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendéjről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

7. napirendi pont

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

8. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (Lakossági és önkormányzati igények)

9. napirendi pont

A településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (véleményezési szakasz)

10. napirendi pont

Paks Város Önkormányzatának a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó 2020. évi támogatási igénye

11. napirendi pont

Általános iskolai felvételi körzetek és pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének véleményezése

12. napirendi pont

Közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyása a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal

13. napirendi pont

A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium fejlesztéséhez szükséges döntések meghozatala

14. napirendi pont

A DC DUNAKOM Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt-vel megkötött vállalkozási szerződésről szóló 7/2019. (I. 31.) Kt. számú határozat módosítása

16. napirendi pont

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelölése (8117 hrsz.)

17. napirendi pont

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelölése (0165/61 hrsz.)

18. napirendi pont

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelölése (8467 hrsz.)

19. napirendi pont

„Tisztes Polgár” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

20. napirendi pont

Mezőföldvíz Kt. törzstőke emelése

5. napirendi pont

A Paksi Közlekedési Kft. 2020. évi üzleti terve

Összesítő

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15. napirendi pont

A Gazdasági Bizottság határozata a DC Dunakom Zrt.-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés időarányos teljesítéséről szóló 2019. IV. negyedéves jelentés elfogadásáról

21. napirendi pont

A Paks belterület 3537/55 hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzése az Új Városközpont kialakításához (Táncsics park és a volt Konzervgyári területek)

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

7/2020. (II.12.)

2020.02.12.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

8/2020. (II.12.)

2020.02.12.
Mezőföldvíz Kft. törzstőke emelése

9/2020. (II.12.)

2020.02.12.
Települési Értéktár Bizottság beszámolója (2019. II. félévről)

10/2020. (II.12.)

2020.02.12.
A Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója és gazdasági igazgatója foglalkoztatási jogviszonyának átalakítása

11/2020. (II.12.)

2020.02.12.
A Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója és gazdasági igazgatója foglalkoztatási jogviszonyának átalakítása

12/2020. (II.12.)

2020.02.12.
A Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója és gazdasági igazgatója foglalkoztatási jogviszonyának átalakítása

13/2020. (II.12.)

2020.02.12.
Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

4/2020. (II.14.)

2020.02.12.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

14/2020. (II.12.)

2020.02.12.
A Paksi Közlekedési Kft. 2020. évi üzleti terve

15/2020. (II.12.)

2020.02.12.
Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendéjről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

5/2020. (II.14.)

2020.02.12.
Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendéjről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

6/2020. (II.14.)

2020.02.12.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

16/2020. (II.12.)

2020.02.12.
Döntés a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (Lakossági és önkormányzati igények)

7/2020. (II.14.)

2020.02.12.
Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

17/2020. (II.12.)

2020.02.12.
A településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (véleményezési szakasz)

18/2020. (II.12.)

2020.02.12.
Paks Város Önkormányzatának a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó 2020. évi támogatási igénye

19/2020. (II.12.)

2020.02.12.
Általános iskolai felvételi körzetek és pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének véleményezése

20/2020. (II.12.)

2020.02.12.
Közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyása a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal

21/2020. (II.12.)

2020.02.12.
A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium fejlesztéséhez szükséges döntések meghozatala

22/2020. (II.12.)

2020.02.12.
A DC DUNAKOM Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt-vel megkötött vállalkozási szerződésről szóló 7/2019. (I. 31.) Kt. számú határozat módosítása

23/2020. (II.12.)

2020.02.12.
A Gazdasági Bizottság határozata a DC Dunakom Zrt.-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés időarányos teljesítéséről szóló 2019. IV. negyedéves jelentés elfogadásáról

24/2020. (II.12.)

2020.02.12.
Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelölése (8117 hrsz.)

25/2020. (II.12.)

2020.02.12.
Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelölése (0165/61 hrsz.)

26/2020. (II.12.)

2020.02.12.
Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelölése (8467 hrsz.)

27/2020. (II.12.)

2020.02.12.
A Paks belterület 3537/55 hrsz.-ú ingatlan tulajdonszerzése az Új Városközpont kialakításához (Táncsics parkés a volt Konzervgyári területek)

28/2020. (II.12.)

2020.02.12.
„Tisztes Polgár” kitüntetés adományozása