Hirdetmények, közzétételek

lejárt

Közlemény a Paks, 0233/7 hrsz-on létesítendő telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása tárgyában

lejárt

Igazgatási szünet a Paksi Polgármesteri Hivatalban

2017. december 27-től december 29-ig az ügyfélfogadás szünetel

lejárt

Paks II hatásvizsgálati eljárás - másodfokú bírósági döntés

Hirdetmény a Paksi Atomerőmű telephelyén tervezett új atomerőművi blokkok környezeti hatásvizsgálati eljárásában hozott másodfokú bírósági döntésről

lejárt

Pályázat Fenyves u. 12. szám, I/4. lakás bérleti jogviszonyára

Paks Város Önkormányzata pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű lakás bérleti jogviszonyára

lejárt

Népszavazásra javasolt kérdés nyilvánosságra hozatala

lejárt

Népszavazási kezdeményezés - 2017. 08. 02.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről valamint a népszavazási eljárásról szóló CCXXXVIII. törvény 36. §-a alapján a Helyi Választási Iroda nyilvánosságra hozza, a Nemzeti Zöld Koalíció elnöke által 2017. 08. 02. napján 11:40-kor benyújtott helyi népszavazásra javasolt kérdéseket.

lejárt

Népszavazási kezdeményezés - 2017. 07. 27.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló CCXXXVIII. örvény 36. §-a alapján a Helyi Választási Iroda nyilvánosságra hozza, a Nemzeti Zöld Koalíció elnöke által 2017. 07. 27. napján 15:50-kor benyújtott helyi népszavazásra javasolt kérdéseket.

lejárt

Helyi Építési Szabályzat módosítási igények beadása

Paks Város Önkormányzata lakossági fórumot tartott 2017.07.06-án a lakossági igényekre irányuló Helyi Építési Szabályzat módosításról. Ezúton tájékoztatom Tisztelt Olvasót, hogy a módosítási igények beadására 2017.07.21-ig van lehetőség az alábbi kérelem kitöltésével. A kérelem papíralapon Paks Város Önkormányzata címére (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.) postai úton megküldve vagy személyesen eljuttatva, illetve a verli.katalin@paks.hu e-mail címre megküldve nyújtható be.

lejárt

Hirdetmény keresetlevél benyújtásáról: A Paksi Atomerőmű Paks, 8803/16 és 8803/17 hrsz.-ú telephelyén tervezett új atomerőművi blokkok környezeti hatásvizsgálati eljárása tárgyában.

lejárt

Jelentés személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről

lejárt

Taposási károk bejelentése

Perkáta-Paks 400kV-os távvezetékA „Perkáta-Paks 400kV-os távvezeték oszlopainak megerősítése, cseréje” megnevezésű projekt munkálatai során keletkező taposási károk bejelentéséről.

lejárt

Baromfitartás

A baromfik zárt térben tartását elrendelő felhívás érvényét vesztette, ez a kötelezettség megszűnt, de a baromfikat továbbra is zárt térben kell etetni, itatni és a takarmányt is zárt helyen kell tárolni.

lejárt

Határszemle

2017. évi határszemle végrehajtása Paks településen

lejárt

Felhívás a Településszerkezeti Terv Paks Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának véleményezési eljárása kapcsán

lejárt

Elkészült Paks Város Környezetvédelmi Fenntarthatósági Programja és az ennek mellékletét képező Települési Szennyvíz-kezelési Program, melyek a lenti hivatkozásokra kattintva megtekinthetők.

lejárt

Óvodai beíratás a 2017/2018-as nevelési évre.

lejárt

Szerződéskötés az árvízvédelmi töltések kaszálására és legeltetésére.

lejárt

Paks Város Környezeti állapotértékelése 2016.

lejárt

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán, a Paks 0925/9 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátására vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás indult.

lejárt

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a Paks-Gyapa 0925/9 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátására irányuló eljárás során megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hat

lejárt

A MAVIR Zrt. 2016. október 24-én megkezdi a Perkáta-Paks, 400kV-os távvezetékek tartóoszlopainak átépítését. A távvezetéken végzett munkák során a területen esetlegesen okozott kár esetén a terület használóit kártalanítás illeti meg, mely igényeket az MVM

lejárt

Védett épületek felújítási támogatására vonatkozó II. félévi pályázati felhívás

lejárt

A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya környezetvédelmi engedélyt adott az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. részére a 7030 Paks, 8803/16 és 8803/17 hrsz.-ú telephelyen két új atomerőművi blokk létesítésére és

lejárt

A Vitafoam Magyarország Kft. a 7030 Paks, Ipari park 8806/2 hrsz. alatti telephelyére, mint alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre elkészítette és benyújtotta a biztonsági elemzésének módosítását, mely a nyilvánosság számára az alábbiakb

lejárt

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya engedélyezte az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére a Kelebia, - Kőolaj 2 IBH megtáplálása, 22 kV-os szabadvezeték szakasz építését.

lejárt

A Paksi Atomerőmű területén új atomerőművi blokkok létesítése tárgyában az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be. Ehhez 2016. június 16-án az alábbi tájékoztatót tartalmazó dokumentáció

lejárt

Zajvédelmi intézkedési tervjavaslat

lejárt

Paks Város Helyi Építési Szabályzatának módosításával kapcsolatos Örökségvédelmi Hatástanulmány 1. számú mellékletét képező Értékleltár alapján Paks város épített értékeinek védetté nyilvánításáról, illetve a védettség megszüntetéséről, területi védelem k

lejárt

Paks, 2133 hrsz. alatti helyi közút (a PSE pálya mögötti út a mobil letátok mögött) megszüntetésének engedélyezése

lejárt

Paks Város Önkormányzata módosította a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendeletet. A módosítás 2016. január 1-től lehetőséget ad arra, hogy az olyan háztartá

lejárt

Paks Város Környezeti állapotértékelése 2015

lejárt

Paks III. "Mária bánya" – homok védnevű bányatelken működő külszíni bánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján – 2015. szeptember 8-án 1949/2015. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult.

lejárt

A Paksi Atomerőmű területén új atomerőművi blokkok létesítése tárgyában 755/2014. ügyszámon indított környezetvédelmi hatósági eljárásról a felügyelőség által összeállított közlemény.